#3127: Biorama

"4-3, Köpmansgatan Ef-

PRoGRAM. I
Söndagen d. 6 Nov. kl. 3.m, 4.10 e. m.

OBSJ Den billiga .entréen (se nedan).

 

m

1, . Idrottsföreningen "Sports" Nationella
vintertävlingar i Eskilstuna;

2. :5-21 lnkräktaren. å.

Häjdlöst komisk.

 

 

 

 

Wonefrråi-åy Ezhemafografözw.

meffan fjärfa ocj påläzi

3 Ytterst spännande politiskt drama från de? nutida Ryssland. Härliga naturscenerier
.e Enastående sevärdhet.

Ivana (un flicka) och Loris (officer) De sammansvnrna träffas. Underrättelsen om att
guvernören skall får as förbi. Lotten faller på. Ivana att utföra attentatet mot gnvernören. Guver-
nören får kännedom om komplotten. Loris får i uppdrag att häkta sin älskade. Mellan kärlek och
plikt. Skilda .i livet, förenade i döden.. "

Vägen till lyckan.

Stor-slageny dramatisk bild.. Konstnärligt kolorerad.

. Målarens armod. - Bättre dagar. - Otrogen. - Brytningen. - Bedragen i sin tur - För-
tvivlan. - Förlåtelsen. - Sex månader senare, gifta. I v

4. I en fattig atelier håller en ung kvinna på. att ordna buketter av konstgjorda blommor

under det att målaren modlös vid anblicken av sina tomma fargtnber, kastar sina- penslar och lägger
sig på. soffan. Hon klar sig, tar ur skåpet sin vackraste kladning - sin söndagskladning -och går
med den till pantlånaren. För pengarna köper hon bröd och några fargtuber samt återvänder med
detta till den unge mannen. Denne blir förtjust och börjar ivrigt arbeta. Försäljningen af några
tavlor kommer nöden att försvinna. Artisten, vars porträtt ha erhållit utmärkelse på salongen, börjar
komma på. modet. En elegant och förtjusande ung dam anhåller om Iunsten att få1 sitt porträtt
målat av honom. Förtroligheten mellan målaren och modellen tilltal- medI varje sittning och en dag
finner hans förra älskarinna dem1 .i varandras armar. Hon lämnar då. sin älskare och återvänder till
sitt arbete. Målareny som blivit fullständigt gripen af sin n a passion, glömmer snart sin förra vän-
inna. Men det dröjer ej lange förr än han i sin tur blir be ragen och den unga kvinnan får en dag
las-ai sin tidning följande notis: L"En olycka hotar att träffa den franska konsten, i det att den unge må-
laren George Dupin, som erhållit första prisfi salongen, blivit sårad av ett revolverskott. Hans till-
stånd inger stora farhågor.a Hon skyndar till hans sjukbädd, tv hon har aldrig upphört att älska
honom och hon ägnar honom alla sina omsorger och hela sin ömhet. Då. den unge målaren tillfrisk-
.nat, har han "andrat sina tankar och gifter sig med sin följeslagerska från de onda tiderna.

I

5. Kapplöpning med skottkärror.

Genomrolig.

W

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.
.Biljettpiiserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 52 Öre, för. barn 10 öre.

 

Halmstad 1910. P. Kuehlers mine-mr. i..

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain