#3126: Biorama

IURAA

(Hktiehulaget Svenska Biogrufteatern.)

I alla hänseenden bästa och elegantaste Biograftqatel.

Förevisningor ev levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjamväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. 0. rn. den 10 t. 0. rn. den 15 Nov.

frå hela världen

Pathé-lournal. w 

Ny intressant kinematograiisk Veckorevy innehållande:
Mask-wa: Ryske aviatikern Outotckine gör en vacker flykt på sitt biplan.

      

 

 

Berlin: rfill följd av sträjkkravallerna måste polisen övervaka ett kolföråd.
Portugal: Konung Manuel på jakt i Rambouillet förra våren. - Lissabon sett från sjösidan under
revolutionsdagarne.

Paris: Portugisiska regeringen har till representant utsett en gammal republikan Magelhaens Lima.
Republikens gröna och röda flagga fladrar utanför hans våning. v
Illourmelou: Aviatikern Wynmaler. -- Nytt höjdrekord I.sattes på 2,780 meter.

(Ister-rike: Kejsar Frans Josef har besökt Maria-cellen, Österrikes Lourdes.

Norge: Kejsar Wilhelm ombord på "Hohenzollern" utanför Norges kust. - Kejsaren får besök av
norska konsuln Mohr, med vilken han underhåller sig sårdeles förtroligt. -- Han tilldela ho-
nom egenhändigt en orden.

[Vestclilf England: Frimurarne marschera i högtidligt tåg förbi. - Stor-mästaren för orden väcker
särskild uppmärksamhet.

Issy - Ies - .Moulineauxf Leon Morane ombord på. sitt 100 hästkrafters monoplan.. - Han vin-

ner tillsammans med sin. bror, Robert Clermond-Ferrardska priset genom en lyckad flykt.
Bo-issy - Saint - Läger: Misslyckad flykt.

Guillou." Tävling mellan större och mindre automobiler samt motorcyklar. - Vid första kurvan ttro
automobilerna redan i full fart. - En hastighet på 150 km. i timmen. - "Erleu kommer först
till målet. - "Gout" vinner första pris för mindre automobiler.

Expressrwhet!

  

WEWHLUTW .1 ii. J.fi t WWWT HAL..

Efter den stora dagen. Aktuell ny serie.

l. Efter bombardemanget. Gator och offentliga byggnader i Lissabon besät-
tas af trupper. 2. Revolutionens förstasorgedag, den 16 oktober. Revolutionens
första offer de mördade professor Bombarda och amiral Dos Reis begrafvas under
hela Lissabons deltagande. 3. Den provisoriska regeringens medlemmar hälsa repu-
blikens hjältar. 4. Regeringsmedlemmarna på nära håll.

 

Hmerican Biograph

 

 

      

.Nutidsd rama.

Millionärsonen Artur Clinton är genom sin rikedom och sitt fördelaktiga yttre ett av
socitetens basta partier, och många lika fagra som förnäma flickor söka vinna honom. Men han

 
 

Palatsets son och Kojans dotter.

 

motstår tappert deras ansträngningar". Så möter han på en bal en enkel, men vacker och älsklig,
landtlig tårna. Mary Robertson, och då är det slut med hans okånslighet. Han fattar genast kärlek
till den täcka Mary, men hon misstror herrernannen och vägrar att lyssna på honom.

Nar han missmodig kommer hem från balen, finner han en vagabond i sitt rum, sovande
ruset av sig. Han finner Iett brev, som visar att den objudne gästen uppfostrats i Marys hem, men
lämnat detta för åtskilliga år sedan. Artur beslutar nu att använda si av detta brev för att vinna
den älskade. Han klär sig i en landstrykares dräkt och beger sig till Marys hem, där han mottages
med öppna armar. Det arbete han sattes att utföra är ovant och strävsamt, men han föredrager
detta med nöje, ty han .har vunnit Marys genkärlek. Och när slutligen bedrågleriet upptäckes, har
han vunnit sitt mål. Han har gjort Mary till sin hustru.

En roman ur verkligheten.

Sjöar och fjäll i Nord-Italien.

Storslagen italiensk alpnatur.
Gardasjön en av de stora bergsjöarna i övre Italien, mellan prov. Brescia och Verona.
Den nordligaste spetsen med kurorten Riva ligger inom Tyrolen.
I övrigt tala bilderna med tillhörande texter för sig själva
Förstklassiga sevärdheter.

.I

w- u f-

 iian kom försent. rev
Hans skall ut och resa, men har som vanligt otur. Spårvagnarne gå ifrån

honom, droskor, som han åker i, gå i sönder o. s. v. och till sist går äfven tåget

ifrån honom. På hemvägen ställer han till en del krångel, bl. a. lägger han sig i

ett iingerat överfall, som en biografägare anordnat. Hans oväntade återkomst till

hemmet åstadkommer dock de värsta förvecklingarne. åäröefes manfer fifm.

i Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1910 P.. Kuohlers Aceldenstr-yckori

Q!
4:
o
I...
4:

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain