#3122: Biorama

BIORAM

"E Köpmansgatan :-
PROGRAM.
Söndagen d. 20"Nov. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

agE

Zlfan mofsfycie l

Widséofan zI yprés (Befgien).

rlänemarfoyrafi i färger från Pafjé Fréres.
Detta stycke, vars uppvisningar i ridkonst stå. på. höjden av vad som i våra dagar kan uppnås
på. detta område, visar en mängd sensationella tablåer:
Ett farligt språng. Médor. I den högre skolan. Voltige. Hinderhopp. Ridt utför ravinen.

De djärvaste ridprestationer som någonsin visats.

Mannen som inte kunde stå på benen.

Kemisk.

För dotterns skull.

Utomordentligt fängslande bild ur verkligheten.

1. Ett lyckligt hem. 2. Oväntad uppmärksamhet. 3. På. restauranten. 4. Ett hemligt möte
5. Svärmeri. 6. :Hon beslutar att övergiva sin man. 7. Avskedsbrevet. 8. Flykten. 9. Hon sam-
manträffar med älskaren. 10. Mannen upptäcker brevet. vari hustrun förklarar rymningen. 11. Ett
brus-tet1 hjärta. 12. I det nya hemmet. 13. Från lycka till förtvivlan. 14. Hemlängtan. 15. Vid
det gamla hemmet. lö. Hon återser sitt barn. 17. Fader, jag ber dig för min skull förlåta. 18. Av
kärlek till sin dotter. ,

Hmazoner unber olika titlenaru.

vackert knlorerab.

Från den förhistoriska amazonen, beväpnad med en lans och klädd i djurfäll, till vara tiders
graciösa uppenbarelse, från medeltiden till Ludvig XVI. Gripande äro tablåerna från franska revo-
lntionens dagar. .

BRYSSEL.

Utomordentligt vällyckade bilder från Belgiens huvudstad.

Bryssel är en av de vackraste städer i Europa. Den genomkorsas av en mängd kanaler, som
 i förbindelse med Scheldekanalen, och genom denna således även med Nordsjön. Den är knut-
punkt för S järnväg-slinjer och har 17 järnvägsstationer. En väldig centralstation med 6 underjor-
diska linjer planlägges, och en kanal, som sätter Bryssel i direkt förbindelse med havet, är under
arbete. De märkligaste igatorna äro: Rue de Abedeleino, som utgör förbindelsen mellan den övre
och den nedre staden samt innehåller en mängd storartade affärspalats, och Rue de Rio. Bland torgen
märkas Rådhustorget med ett rädhus i gotisk stil, i nyare tid ombyggt, med ett nästan 114. meter
högt torn. Place de la Monaie med Kungl. Teatern, Place des Martyrs med ett minnesmärke över

 

 

de 1,230 fallna frihetskämparna, samt domkyrkan, vars äldsta del  från l2zte århundradet. Av.

andra byggnader märkas Kungl. slottet, justitiepalatset och börsen.

Bryssel har en högst betydlig industriverksamhet, i synnerhet tillverkning av spetsar, ylle- och
bomullsvaror, papper, 0ruld- och silver-arbeten, glas m. m. samt en vidsträckt handel.

l. Ankomsten till norra stationen. 2. Gatntrafik 3". Park. 4. Nya Parlamentshuset.
dralen och spanska monumentet. 6 Justitiepalatset.
gelperspektiv över staden.

5. Kate-
7. Fruktmarknad. 8. J ärnvägsparken. 9. Få-

Del hemlighetsfulla skåpet.

Dråplig humor-esk.

äga

Biljettprisernzr till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.

 

Halmstad l9l0, P. Kuehlers Accidenstr.

l

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain