#3121: Biorama

4.

I Sen.

 

Köpmansgatan.
PROGRAM.

Söndagen d. 23 Okt. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBSJ Den billiga entréen (sei nedan).

En uppstigning med flygskeppet
Wilbur Wright.

:lillygskeppet har flyget i två timmar och uppnått 120 meters höjd. Till nppstigningsplat-

Förberedelser. I luften.

Jamte marken. Den 13 november 1908 passerade VVilbur Wright

över en rad balonger, placerade på 50 m. höjd och erövrade Aero-klubbens pris. Michelin-pokalen.
100 m. i luften på 2 timmar. Den 18 dee. 1908 steg Wright 120 m. höjd över en ballong placerad
100 m. över. marken.

å

å!-

sina elever i en serie vackra. kostymdanser från olika tidevarv.
furste och förklarar, att detta är mycket vackert, men dock inte

får välja mellan honom och gossen.

X

Följden av ett misstag.

Komisk.

ål[IUCJE]WHOM]ä?UDUUWDDUBNLJFIBDUUWBDUUäBKUUDUDWUUUDWå

MODERSKÄRLEK.

Storslagen, gripande bild ur livet.

En förmögen änka, ännu ung och vacker7 är omgiven av ett stort an-
tal beundrare och en av dem friar till henne. Men hennes ende son gillar icke
att modern skall gifta om sig, ty han har en dunkel aning om, att det då skall
komma tråkiga dagar för honom. Friaren upprepar sitt frieri i barnets närvaro,
men detta kastar sig om moderns hals och gråter jammerligt. Modershjärtat
utkämpar nu en svår strid, men kärleken till mannen och tanken på framtiden
är större än kärleken till barnet. Friaren, vilken kände sig kränkt genom bar-
nets avvärjande rörelse, har gått, men gossen skyndar nu efter honom och för
honom tillbaka till modern och lägger hans hand i hennes. Hon är nu åter
gift och barnet har fått en styvfar, för vilken den lille är i vägen. Hans enda
tanke är att skicka barnet i en pension. Slutligen gillar modern detta. och han
blir sänd åstad. Det .stackars barnet ligger i en säng och känner en gränslös
hemlängtan. Han lyssnar om alla sova. Då han förvissat sig om detta, kläder
han sig och klättrar ut genom fönstret. Han skyndar sedan till föräldrahem-
met7 där han begär att fa komma in7 men in;en vill öppna för honom. Slut-
ligen faller han alldeles uttröttad på gatan, där han blir liggande och ingen
människa bekymrar sigom honom. Då stannar en vagn utanför huset och ur
densamma stiger fadern och modern, men de gå in och stänga porten efter sig.
En patrullerande polis finner barnet och underrättar genast föräldrarna, men då
polisen visar fadern barnet, stöter han det utom dörren. I samma ögonblick
kommer modern och ser huru hennes barn blir utkastat på gatan. Hon skriker
till och rycker barnet till sig. Någon tid därefter säger mannen till henne att hon
Men moderskärleken år större än förstån-
det, och tryckande barnet intill sig svarar hon honom, att hon vill behålla detta.

.vIUDUUMUDUUlfäDUUDMUUDUENUUUUMUUUDIFämmmmMUUDD-e-
War serpenfzhdansen appéom.

Förtrollando fargrik bild.

.flEllIlClUMlIlCIDElfäUDDDMEJUCIUfäDUUGMDDDUJäUDDBMBUUUBgW

.QIDUUUWUDDUäfflUUUEIWEIDDE]&l&lUUUDWUDUUIäfUDDDWUUUUIäI

i)

v

"IIEIIIIEIIIHDIGI-IIIIEIEIIEIEIIEI-IIBIIUIIIIIIIIII

Enastående fin-fint handkolorerad. En balettmästare framvisar
Då nppenbarar sig underjordens
t mot vad han kan åstadkomma.

Han för balettmastaren ned till sitt laboratorium, och här framtrollar han den förtrollande vackra,
serpentindansen.

5,,b IHaVSDOeSl. Synnerligen vacker naturbild.

 

 iredfie i förbundet.
Komiskt nummer.

Förstklassig pianomusik.

Biljettprlserna till dessa föreställningar aro på alla platser:
För vuxna 25 Öre, för barn 10 öre.

 

Halmstad 1910 F. Kuohlers Accidenstryckeri i

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain