#3120: Biorama

l l o R i i

àfå Köpmansgatan :-
PROGRAM.
Söndagen d. 30 Okt. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBS.! Den billiga entréen (se nedan).

 

i Häggs.

1.. Å Folkliv ilNeapel.

Intressant.

E nE Gunn noTERnA. E

2- t KoLonEnAn.

På fleras begäran.

slim  sista sagan-.å

   

Efter E. L. Bizlvers berömda arbete. 4 izleter, 14 scener. Konstnärlig bild.
U Paris förnämsta artister på den vita dnleen. lscensdttning den mest
Storslagna som visats. Handlingen förszggdr de sista dagarna före samt nn-
der Pompeij förstoring är 79 före Kristus.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
EJ
cl
cl
c]
1:1
EI
1:1
U
i Personer: Nydia, den blinda. Glaukus, en rik patricier. Jone, den skö-
i na grekinnan, hans trolovade. Apäcides, Jones broder. Arbaces egyptisk präst.
I
I
I
I
I
I
I
I
å
cl
U
[i
U
U
El

1. Glaukus kärlek till grekinnan Jone. Den egyptiske prästens avund. ä
Den blinda Nydia. 2. Av medlidande friköper Glaukus Nydia från hennes :
brutala härskarinna. 3. Nydia erhåller blommor av Glaukus, vilka hon skall =
överlämna till Jone, men för Nydia som älskar sin välgörare, känns uppdraget I
motbjudande. 4. I grekinnan Jones hem. Nydias själskval. Den baksluge Ar- :
baces lovar henne Glaukus kärlek. ö. En kärleksdryck för att vinnav Glaukus å
kärlek. 6. Arbaces befaller häxan att utbyta kärleksdrycken mot en dryck som i
gör vansinnig. 7. GlaukusI blir vansinnig, Nydias förtvivlan. 8. Apäcides, Dy
Jones broder, försvarar sin syster mot den nedrige Arbaces, som svär att häm- g
nas. 9. Arbaces dödar Apäcides och anklagar Glaukus för mordet. Denne 1:1
häktas och dömes att besegra .ett lejon eller sönderslitas av detta. 10. Am- B
" fiteatern. Vesuvius utbrott. De dömda utlämnas åt de vilda djuren. Glaukus E
återfår sitt förstånd. Den blinda Nydia4 räddar honom från faran. 11. Den I
blinda Nydia för Glaukus till grekinnan Jone. 12. Pompeijs förstöring. Ar- :
baces död. 13. Nydia för Jone och Glaukus till havsstranden, där de stiga =
ombord på en båt, men-Nydia vägrar medfölja. 14. Ett ädelt hjärtas varaktiga :
 I
I

IIII.IIIIDEIDEIEIEJEIEIIIIIIIIIEEDDEIDEIBQBQUEDIIIIIII-UUDEIUEJCJUIIIIIIIII,

4IIIIIIIIIQQ

Brandkåren i Paris under övning.

Synnerligen instruktiv.
5 I Rudi förstår Jiu-jitsu.
I .Komiskt

 

 

Förstklassig pianomusik.

Biljettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser;-
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.

Halmstad 1910 P. Kuchlers Aceidcnstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain