#3119: Biorama

Köpmansgatan I
:Program fr. o. m. den i? t. o. m. den 19 Oktober.

f

 

1.! BRYssEL

Bilder av egen tillverkning från världsutställningens stad.

Staden Bryssel har denna sommar levat på. allas lappar med
anledning av den stora varldsutstallning, som där pågått och pågår
trots en förharjande eldsvåda för en kort tid sedan. Bryssel, Belgiens
huvudstad, ar, frånsett utställningen, av största intresse, och de rör-
liga gatubilder, som där bjudas7 Iaro nöjsamma nog.

Våra bilder visa bl. a.:

JUSTITIEPALATSET (byggnaden kostar 60,000,000 kr.)
KUNGLIGA SLOTTET.

BOTANISKA TRA DG-ARDEN.

GARE DU NORD (järnvägsstationen och platsen utanför).
BLOMSTERGOESO.

lINQUANTENARE (monumentet uppfört till 50-årsminnet av Belgi-

ens självständighet). .

.LA GRANDE PLAOE (rådhuset m. fl. byggnader från 1600-talet.)
LA BOUROE (trafiken utanför börsen).

LA PLACE DE BROUGHEBE. i

LE BOULEVARD AUSPOOI-l.

Försumma ej att se våra dagars Bryssel.

NYTT! NYTT!
2. Hinemutogrufisk
veckojournal.

Skiftande da gsnyheter.

 

Chatham. Engelska matroser på övning.

Modet i Paris. Nyheter från Bon-Marché.

Match Paris-Frankfurt. Den parisiska roddbåten var tre
gånger så lång som den frankfurtska, vilken senare
hela tiden låg efter. Segrarne och besegrade äro
goda vänner.

Festligheterna med anledning av femtioårsjubileet efter
Savoyens annexion. Chambery den 4 sept. Fran-
ska presidenten tar plats på tribunen. - Dragonerna
storma fram. - Presidenten dekorerar. - Rosseau-
monumentets avtackning.

Thonov den 6 september. Statyn av Dessaix avtäckes.
Med anledning av högtidligheten är man klädd på
gammaldags sätt.

Presidentens avresa till Evian. Champonix den 7 sept.
Staden vackert dekorerad till presidentens ära.

Sexa efter ansträngningarne i Alperna.

Zaren, åtföljd av högre ämbetsmän fran guvernementet
Lifiand vid avtäckningen av Peter den Stores staty.

Ancone. Kungen av Italien landstiger ihamnen under
den stora sjömanövern utan att förut ha underrättat
om besöket.

Paris den 9 sept. Aviatikern Parisot.

Konstfiim.

Konung lr en dog.

3, MASANIELLO.

Spännande konstfilm med historiskt motiv från
upproret i Neapel l647.

Konstfilm.

 

Huvudpersonerna framställas av:

Mr Albert Lambert vid Comedie Franceise. . . . . Masaniello.

., Ph. Garner .i. . n ,, ,. . . . . Luigi.

,, Etiévent ,, Ambigu-teatern . . . . . . Ståthållaren hertig
D"Acros.

Det är år 1647. Den grymme ståthållaren iNeapel her-tigen
av Arcos har utfärdat. nya tryckande pålagor. men måste efter det
fiskaren Masaniello ställt sig i spetsen för ett uppror återtaga dessa.
Han ruvar på hämnd påJ folkhjalten och uppnår sin avsikt genom att
vid en fest kredensa honom en bägare. vari ett omtöcknande pulver
är inblandat. I vansinne fordrar nu Masaniello att bli dyrkad som
gud, men störtas av sina kamrater. .

1. Skatt på frukt ma erläggas. 2. .llasaniello manar till uppror.
3. KnngiiI-elsen brännes. 4. I statllallarens slott. 5. Den österländs-
ke kramllandlaren. 6. Statliàllaren ger vika. 7. lllasaniellontnämnes
till fältherre. 8. Folkhjälten kastar staten. 9. Stdtllallarens fest.
:00. Den filrriidiska (lryeken. ll. uMig skolen i tillbedja". 12. Som
ordolnl

I I
4. A jaccm.
Bilder fràn Napoleon I:s fiidelsestad.

Ajaccio är huvudstad på ön Corsika vid en vik på
dess västra kust. Staden, som skyddas av kringliggande
bärg, äger Cirka 20,000 invånare. Den har sin största
märklighet därigenom, att Napoleon lföddes därstädes den
15 Augusti 1769. Var bild visar oss den store kajsarens
födelsehus samt hans och hans fyra bröders statyer. V1-
dare fa vi se Napoleons älsklingsplats, en idyllisk grotta,
gatubilder från Ajaccio samt stadens livliga hamn och redd
m. m. På grund av sitt varma och milda vinterklimat är
staden en beryktad tillflyktsort för sjuka.

Intressant och instinktivt.

5. Den rafzya éfàdmhgen.

Skämfnummer.

De bästa kinematografnyheterna finnas alltid sammanfördai

än BIORAMAS PROGRAM. :å

EN I Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre. u  h I Ä b  i å
i Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre. FOYSlkiasslg Musik.

Kupongböcker med rabatt.

 

i) Halmstad 1910 PÅ(KnéiiiersfÄleeifdefnsnwyéi-qen

l.

"ha

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain