#3115: Biorama

[Rktiehulaget Svenska Biografteutern.)
vI alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatel.

Förevisningor av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar järnväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser

P R 0 G R A NI
fr. o. m. den 3 t. o. rn. den 5 Oktober.

Cambodgiska danser.

Utförda av Kung Sisowaths dansen-skor.

I en rann, hämtad från det inre av ett asiatiskt palats, npprullar denna film sirliga, under
ormliknande rörelser utförda danser. Danserskornas fantastiska dräkter träda bjtirt fram, och den
bullersamma. musik, som de flitiga musikanterna prestera, är lätt att tanka sig. .Bland danserna
framhållas särskilt en solfjadersdans. Till slut defilerar en lång rad vördnadsvärda elefanter förbi.

Intressanta och underbara naturbilder.

får Octave ar modig. E
Djurtdmjare för att få en fästmö.

Octave ar en slarver till ung man, men i grund och botten praktig pojke. "Björnartt
har han i legio och han är högst ogenerad i fråga. om deras behandling. Dess battre har Octave en
farbror, som beslutat taga gunstig herrn i uppstracknjng. Farbrodern åtföljes på. denna expedition
av sin unga, vackra dotter. .Den unge mannen ligger dock helt i klorna på sina fordringsägare, och
en av dem inger honom den förståtndiga tanken, att gifta sig .med en amerikansk milliardörsdotter.
Det enda vilkor, som uppställdes av den exentriska arvtagerskan, liir, att hennes friare går in i en
lejonbur. Octave saknar icke mod och fullgör detta prov på. ett glänsande sätt, i det han till sin
skönas förtjusning till och med retas med de farliga rovdjuren. Då uppenbarer sig hans unga släk-
ting på scenen, och de upptäcka plötsligt att de icke kunna leva utan varandra. Octave slår den
rika amerikanskan ur hågen, och de båda unga lyckas snart vända onkeln - med sin valförsedda
plånbock i till sin förmån.

Rolig och oförarglzg.

BRussA.

De hundra moskeernas stad.
i .Brussa är huvudstad i det turkiska1 vilajetet Khodavendikiar. Bland bildens präktiga sevär-
digheter må. nämnas: Den heliga vattenklyftan. En gammal romersk bro. En jättelik helig platan,
genom vars stam man kör med stora vagnar. Folknöjen m. m. Från muselmännens land.

 

 

 

q På kärlekens ialture.

lDrama ur emigrantliuet.

 

John Nelson emigrerar jämte sin lilla dotter till Amerika, men kan ej slå Sig fram i
det främmande landet. Hanswtillgångar taga slut, och han blir svårt sjuk. Genom läkarens
bemedling blir dottern adopterad av en förmögen finansman, som lovat bereda henne en lyck-
lig framtid. Så småningom tillfrisknar Nelson, som nu får lönande arbete.

Femton år senare återse vi finansmannen-adoptivfadern, som nu står påruinens brant. En
hjärtlös jobbare har fått honom i sina händer och förelägger nu vilkoret: Pangar eller flickan.
Genom en egendomlig tillfällighet får Nelson, som nu är förmögen och delägare i en stor en-
grosfirma, se den olycklige finansmannen. Han förskaffar sig dennes adress och beger sig till
hans hem, dit han kommer just lagom för att hindra ett förhastat, olyckligt steg.

Han ställer allt till ratta, och nu har den unga flickan två fader, lika kära båda.

Spännande verklighetsbild.

 

 

. Doktor Smidts automat.

En alltför lyckad upplinning.

Doktor Smidt är uppfinnare. och hans sista experiment har gällt en mekanisk docka, som
han lyckas fullborda till fnllkotnlig belåtenhet. Han ser sig redan i andanom som bärare av heders-
legionen och skyndar att tillskriva vetenskapsakademien om sin underbara uppfinning. Hans klåfing-
rade son passar under tiden på. att "dra upp" dockan och denna ger sig ut i staden på egen hand,
spridande fasa och förstörelse val-helst den hoppar fram. Till slut hamnar automatmannen framför en
bastant stenmur, vilken han lyckas arbeta sig igenom, men då är det också. slut med den stolta upp-
finningen -. och doktor Smidt river i förtvivlan sitt gråa hår.

En särdeles munter bild.

Förstklassig Musik. .
Aldre: 1:a plats "50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats" 15 öre.
Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910 P. Ku ehlers Accidenstryckeri
,.

ENTRE;

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain