#3114: Biorama

i 1 lyckas emellertid rädda sig; ,

,

 Inoiniii

,. [Hktieholaget Svenska Biograf-teatern.) j
l allatihänseenden bästa och elegantaste;Biografteatei.

Förevisningor VA"av levande bilder

, alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m. I ,
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program Åoch billigare entrepriser.

. PROGRAMÅ
fr. o. rn. den. 24 t. o. rn, den 26 Oktober.

 

i,  Express i dag från Lissabon. W f i, 1
- I I I i x - i 1 . i I 7

, RQDOlllllomll l Portugal.
i Dessa qbilder Iäro tagna under "sj-älva.. revolutionsdagarna och givaen
utmärkt illustration tilltidningarnas dagliga meddelandeI om striderna i Lissa-

bon. Sålunda ser man dety genomskutna Kungl. palatset samt endel större hus,
som blivit totalt sönderskutna under bombardemanget. i.

ande;W för dagen. 1 Ej att förvex-ia med föregående.

 

 

 

 

 

 .Pittoreska folklivsbilder. =

f   " PE R D  A; 

Tyrolska danser. I" ,

1 .. Historiskt skådespel från svunnen tid. 1
Leontes, konung av Sicilien, mottager vid sitt hov Polixenus,konung avy
Böhmen på besök. Snart fattas emellertid Leontes. därtill intalad av tisslande hov-
män, av svartsjuka emot sin gäst och ger en av sina trogna i uppdrag att döda
honom. Polixenus, underrättad härom av drottningens förtrogna väninna, Camilla,

När några månader senare drottningen blir moder till en flicka, Perdita, ne-

kar konungen att erkänna denna som sitt barnI och låter ett av sina redskap. Anti-

gonesy föra henne till Böhrnen,.där hon lämnas till ett fattigt -herdefolk Den oskyl-
diga drottningen kastasi fängelse och dör där av sorg. f l -
Aderton1 år senare se vi Perdita som en tager tärna. i det torvtiga herdetjället.

i Konung. Polixenes son Florigello har upptäckt henne och vill göra henne till sin ge- i
- mål.1 i Han för henne till hovet för att begära konungens samtycke, menfdenne väg-

rar. Då väljer prinsen Perditas kärlek framför hedersplatsen vid hovet. - Den
gamle Antigones gripes emellertid av samvetskval och röjer sin hemlighet. Sedan
Camilla igenkänt ettI halsband som drottningen hängt om den lilla Perditas hals, för
hon flickan till dengamle Leontes, somy nu erkänner sin dotter och ger hennes hand

åt den unge prinsen.4 i 1 .
i Fängslande tidsbildl

i i i 0 o i. i . i 1
- i. w kuftens innevanare.
i - - Fjarrfotografermg i Ifarger.

Lnftens bevingade invånare,H1 äro som bekant svåra attwkomrna in pà livet, vadan-iman i
allmänhet måste nöja sig med att iakttaga. dem på mer eller mindre1 .betydande avstånd. Härrär. man
däremot, tack vare fjärrobjektivet, som så att säga; Iupphäver avståndet, i tillfälle att skåda der
på närmare håll. i i I
b v Filmen åter-giver i naturliga färger grisslan 1(bl. a. en koloni på flera tusen fåglar), sillrnå-
sen, havssvalan (i vila och på. flykt), 1lunnefåigeln, korpen, 1tnrtnrdliwan, ormvråken m. fl., alla Hhem-
ma. hos sign, ruvande ägg, matande ungar oi s. v. 

Intressanta interiörer ur fågelvärlden.

15wa EKviLiBRisT..

Agapetns hLundenbom har åskådat en ekvillbrists" "fenomenala prestationeer

och känner sig kallad att gå i ttvärldsmästarens" fotspår.y Men hans försök på kons-1
1 ten äro ej framgångsrika -iwdöck humoristiska. , i

förstklassig Musik.

De bästa bilderna visas-alltid å

 i Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.

- - . . i   "ÄBarnz 1:a plats35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre,
" 1 dlliftirplongbö.ekenmed rabatt. I" -

i liailIf-istmbilåmgfl(lånet-lists Aceidenstr-yckeri

BioRAfMA.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain