#3113: Biorama

w Stackars muner!-

ll I il .  il

[nktiehalaget Svenska Biografteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantastq Biograftqater.

FÖrevisninga-r av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigarelentrépriscr

P R 0 G R A Illl i
fr. o. rn. den 26 t. o. m. den 28 September.

Gamla Prag och Samiska Schweiz.

Prag, den gamla Böhmerstaden med dess rikedom på fornminnen, gjorde sig särskilt be-
kant under reformationstiden, då den såsom de böhmiska konungarnas residensstad var har-den för vilda
religiösa och polifiska strider.

Bilden upptag-er: Rådhuset. - Synagogan. -- LfAlterneuschule" (från 1300-talet). - St. Sal.-
vatorkyrkan. - Franzensbrunnen. -q Karlsbrilcke (från lBOO-talel) med sin livliga trafik.

Saxiska Schweiz är ett vildromantiskt bergland. Som stor sevärdhet framhållas Prebischter,
en klippformation frän Deluvialtiden. Det är en av naturen formad stenport, som på avstånd ter sig
som en jättelik brygga. Edmundsklyftan tar sig ocksåJ majestätisk ut med sina branta sluttningar
och höga Vattenfall. I

 

Intressanta naturbilder.

Tre trogna vanner.

Droskkusken, hasten och hunden.

Det råder en varm vänskap mellan droskkusken Fuhrman, hans drag-are Lisa och pudeln
Mohren. Fuhrman, som i ur och skur flackat omkring på gatorna i många och långa år, börjar bli
orkeslös, sammalunda hans båda trogna följeslagare. Det är dåligt beställt med inkomsterna. En
dag förmår gamla Lisa icke draga ett otåligt sällskap, som till slut förargat lämnar droskan utan
att betala. Gamle Fuhrman ruskar på huvudet och försjunker i tankar, under det Lisa långsamt
lunkar fram på gatorna. Svag som den gamle är, faller han plöstligt ned från kuskbocken, och han
lyckades endast med yttersta ansträngning praktisera sig in i sin gamla droska. Lisa och Mohren
fatta situationen och föra i hast sin husbonde till ett sjukhus, dit denne själv ofta skjutsat andra
sjuka. De båda trotjanarne se aldrig sin husbonde mera, men vi se Lisa och Mohren i varandras
sällskap vandra till kyrkogården, där de med sorg i blicken stanna vid hans grav.

En vacker och rörande bild.

Kommunikations- ooh transportmedel i Into-Kina.

Kolorerade naturbilder från fjärran östern. 4
Vi se huru peroger och sampauer glida fram på. floderna, huru åkdon långsamt skrida fram
på vägarna, huru elefanter användas till lastdjur o; s. v., allt intressant och verklighetstroget.

En särdeles sevärd film.

 

 

 

 

 

 

EEl.;ll.ll:::::.III-IIIIIII ::---- - 
IE KONSTFILM. KOLORERAD.

 

 

:ml-ål

Dramatisk scen av Braha, spelas av fröken Deluair från Comhie "Erancaisa

Den unga modern befinner sig på. barnbördshuset, där hon nedkommit med ett barn. 1
Hon begiver sig hem med sitt barn på. armen, men finner hemmet övergivet: hennes man har
fegt lämnat henne i sticket att reda sig bäst hon kan. Utblottad på. alla hjälpkällor, hotas
hon av den bittraste nöd.

Hon är utmattad av hunger och sitt lilla barn kan hon ej längre giva näring. Utan
bröd, utan tak över huvudet och utan något hopp står hon på. Seinebrylggan och blickar på
samma gäng förtvivlat och längtansfullt ned i det rinnande vattnet. uAr det ickett, tänker
hon, ubättre att göra som dessa olyckliga, taga sitt och sitt barns liv, eftersom livet ej tycks
vilja veta av deml" Hon hindras dock från sin förtvivlade föresats genom en behjärtad mans
mellankomst.

Emellertid ringa kyrkklockorna i ett närliggande kloster med glädtig klang in julens
glada högtid och ett nytt hopp bemäktigar sig den stackars moderns hjärta. Framme i koret
strat: 1ljusen omkring det vilande Jesubarnet, medan nunnor-na ihelig andakt bringar det
sin ylnin .

.låhanna smyger sig in och gömmer sig bakom förhänget till en biktstol och sedan
ljusen släckts. och de fromma systrarna begivit sig tillbaka till sina celler, nedlägger hon.
med en bön om förlåtelse för sin handling, sitt eget barn it stället för vaxbilden.

Sedan detta. är gjort, äro hennes krafter uttömda och hon släpar sig med möda ut
ur klostret och dör pä den närbelägna boulevarden. Emellertid blir hennes sista bön för sitt
barns välgång hörd; de fromma systrarna upptaga det lilla barnet som en gåva från himmelen.

[iii En gripande bild ur Fariserlivet.

mig:Hi:HHHHEHHHHHI.n ii...-

No: RIDTur:l PÅ oxE.

Det firas bröllop under glädje och gamman, men golvet, Varpå. bröllopsgästerna svänga
om. är dåligt, och ett tu tre ramlar hela sällskapet ned -- i en ladugård inunder. Bruden hamnar
på. en vildsint oxe och fär göra en ridtur på denna över fält och på gator,V Som lämnar intet övrigt

att önska i hastighet och munterhet.
En glad hlld.

Förstklassig Musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
1 - Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910 P, Kuchlers Accidenstryekeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIEI

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain