#3112: Biorama

A

I [Hktiehnluget Svenska Bingrafteuter.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatei.

Fönnnnnngor av kwonde bdder

A alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser

I PROGRAM
fr. 0.-m. den 6 t. o. rn. den 9 Oktober.

      

 

1, I Brandchiefsmötet w
i Kristianstad den 17 Juli i xär.

En serie vällyckade bilder.

2. , Pappas spatserkäpp.

Skämtbild. -

fee-all? eat-Datasäaeaå ateeaäfaewsässaäåtsståmeewä
år

DU SKALL lCKE!

En grym lärdom.

Kampen mot tuberkulosen kämpas med växlande framgång i hela
den civiliserade världen. Nödvändig är denna kamp, men den tager sig I
i? ibland uttryck, som äro fruktansvärda. .

2 Edgar Thurston lider av lungtuberkulos, men tror- som så män-
å

 

 

 

   

 

ga före honom - att den dödande sjukdomen blott är en tillfällig hosta.
Han är förlovad med en älsklig flicka, Laura Edmond, och däras framtid
m ligger i idel ljus tills läkaren en dag konstaterar lungsot hos Edgar. Lä-
 karen, som vet om den sjukes förlovning, vill rädda Laura Och förmår
aààx Edgar att skriva följande brev till fästmön:

että-läktare 

rig Kära Laura! - få
Min läkare förklarar, att jag har lungsot på ett mycket framskri-
Qé det stadium och att jag ej får gifta mig. Han har rätt. Fastän jag älskar
Ä dig à adjö. Edgar. J
P Men Laura vill ej bryta förlovningen. När Edgar vidhåller sin
avsikt, vill hon kasta sig nedför en klippa, och Edgar håller på att frängå 
läkarens råd. Doktorn tillgriper nu ett effektivare medel; han lyckas över- z

den sistnämnde ett barn, fött av lungsiktiga föräldrar. Läkaren lyckas,
men - i det dystra korsets tecken.

Gripande livsbild! .
aiseisåååtssagiå aiee-aäiaeaeäkaewws

i Comosjön.

4. En av norratltaliens vackraste alpslöar.
. - ll.

Oomosjöni (på italienska Lago di Como.) begränsas av Luganoalperna i väster och Berga-
maskalperna i öster. Sjön delar sig i två armar, en sydvästlig, vid vars strand staden Como ligger,
och en sydostlig, som efter staden Lecco i dess södra del kallas Lago di Lecco. I

Gomosjön omgives, såsom filmen visar. av höga berg; toppen La Griqua är 2,410 meter
och Monte Legnone 2,612 meter höga. Sluttningarna äro täckta av rik grönska, stränderna aro väl
odlade och strandbergen prydda med en mängd ståtliga kyrkor och vackra villor, belägna å de na-
turliga ter-asserna.

Gomosjönuär en av Europas mast besökta turistleder, tack vare naturskönheten och det
milda klimatet. Angbåtar korsa sjön i alla riktningar, och runt stränderna besörjes trafiken av
flera järnvägar. i

H- tyga Laura om att Edgar är otrogen, samtidigt som han framställer för

 

 

seed-ae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härliga scenarier. - Filmen är artistiskt kolorarad.

5; i Regatlin söker plats eller "Trägen vinner".

Synnerligen komisk komedi ur teaterlivet.

I Förstklassig Musik.
 R n Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a:plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker med rabatt. i

Halmstad 1910 P. Kuchlers Aceidenstryekerl

 

k

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain