#3111: Biorama

1.

Billltrlllil

(Hktieholaget Svenska Biografieatern.) i
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisninger ev levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10,"8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

1 PROGRAM
fr. o. rn. den 27 t. o. m. den 50 Oktober.

På kryssning i Medelhavet.

Storslagna scenarier till lands och vatten.

Askådaren får här vara med på intressanta besök i tre världsdelar. Resan börjar iEuropa,
på. Sicilien, där man passerar Messinasundet och den förstörda, nu delvis äter-uppbyggda staden. Så
går färden till Afrika, till Alexandria samt därifrån vidare till Asien, Beirut, Syriens förnämsta hamn-
och handelsstad, belägen vid foten av Libanon. Beirut är hamnstad för Damaskus. Här får man
bl. a. se huru en stor ångare kolar. - Efter en kort visit i Smyrna i Mindre Asien befinner man
sig på ZEgeiska havet, där man blir vittne till egendomliga, växlande ljuseffekter av storartad ver-
kan. Och så kommer man in i Konstantinopels världsberömda hamn ALGryllene Hornet", varefter
den turkiskabhuvudstaden med omgivningar beses. - .Avdelningen  mycket stämningsfull.

Skymning på Bosporen.

...I IIII-IIIIII!III-IIIIIIiIBIIIIIIIIIIII..
i!
I

Flter en jättefilm inspelad av svenska skådespelare.
Biorama har ensam uppföranderätt för denna bild i Halmstad.

Bröllopet på Ulfàsa.

Inspelad i trakten av Kristianstad. lscensatt och kinematograferad av
A.-B. Svenska Biograf-Teatern.

Historik över styckets innehåll;

Den mäktigaste ätten i Sverige under 1200-talet var Folkkungaätten, och i denna
släkt ingen mäktigare än Birger Jarl, vilken såsom förmyndare för sin son konung Valdemar
ledde Sveriges styrelse under många är. Han var rättvis men härd och sträng och skaffade
sig därigenom många fiender bland lde övriga stor-männen. En av dessa fattade till Birger
ett oförsonligt hat. Denne man hade en dotter, som för sin dygds och skönhets skull blev
kallad Sigrid den fagra, Birgers broder Bengt, som var lagman i Östergötland, älskade hen-
ne. I trots av den stolta släktens för-bittring. beslöt han att göra Sigrid till sin maka. Jar-
len sände då såsom bröllopsgäva en kjortel av dyrbart tyg. i vilken en vad av groft vadmal
var insydd, vilket skulle syfta på Sigrid. Men lagman Bengt lät över-täcka vadrnalsväden
med dyrbara, ädla stenar och pärlor så att den blev mycket dyrbar-are än det övriga tyget
och sände den så tillbaka till sin stolte broder. Denne blev då ytterligare förbittrad och drog
med väpnat följe till lagman Bengts gård, Ulfåsa, för att hindra bröllopet. Den väna Sigrid
gick emellertid modigt sin förtörnade, mäktige sväger till mötes, och då denne fick se hen-
ne kände han sig tilltalad av hennes fägring, att all hans vrede försvann, och han utbrast:
"Sannerligem om min broder haft detta ogjort, skulle jag göra det själv". Därefter följde
I.. fullständig försoning mellan bröderna. i

O
...l-lllulllnllllll.

 

 

I
i
O
O.-

 Hinduernas heliga stad.

Benares är huvudstad i divisionen med samma namn i brittiska Indien. Staden är belägen-
vid floden G-anges och har betydligt över 200,000 invånare samt är hinduernas heligaste stad och
mäst besökta vallfartsort. Många rika hinduer söka att där få sluta sina dagar och efter döden ned-.
sänkas i Ganges heliga vågor. ,Marmortrappor föra ned till floden, i vilken dagligen tusentals mäns
niskor två. sig rena från sina synder. Vi se här ingången till guldtämplet, ett av stadens många
Sivatämpel, den heliga kalven ochykorna i tämplets inre, apornas tämpel, badning i Granges, bränning
av döda kroppar, nedsänkning av döda i den heliga floden o. s. v.

Osterländska bilder ha ju alltid sin lockelse, sitt intresse, men den serie som nu visas är i
särskild grad ägnad att ses med både nöje och intresse. då den ger en åskådlig bild av livet i Indiens
heligaste stad i olika faser och skiftningar. "i "-

l österland.

O
III-IIIIIIIIIO. i

Den blyge Agathon eller En misslyckad friarefärd

Urkomisk förvecklingshistoria.

Agathon Gimxningborn går på. sin fars befallning till direktör Holmenfelts hem för att fria
till hans dotter. Bävande drager han åstad, men framkommen är herrskapet borta och tre tjänste-
andar utstyrda i herrskapets kläder presentera sig som paret Holmenfelt med dotter. Vad som se-
dan händer måste ses! Roligare stycke har man aldrig sett. Verklig skrattpjäs!

i Försrkiassig Jvtusik.

De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.
 . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
X

Kupongböcker med rabatt. X
I Halmstad 1910 P. Kuehlers Accidcnstryckeri-

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain