#3109: Biorama

OR MA

, i i mä Köpmansgatan Ef-
 i - PROGRAM; A 
1 Söndagen d. 25 Sept. kl. 3.10, 4.10 e. m.

085.! Den billiga entréen (se nedan). i

o 0 Z i 10
Livet pa ambesi.
På krokodil-och flodhästjakt. - I strid med en jätteorm.

Zambesi ar sydöstra Afrikas största flod. .l och vid densamma uppehålla sig krokodiler,
flodhästar etc., och i det låglänta flodlandskapet ströva lejon och andra vilda djur omkring, medan
giftiga ormar slingra sig fram i morasen eller hänga i träden, färdiga till överfall.

Infödinvfarna värja sig dock med framgång mot alla dessa fiender, såsom dessa, på. ort och.
ställeV tagna bil er visa. En krokodil, en flodhast och en orm få. bita iv gräset, och ett par avkoinä
.lingar av "öknens konung" hava1 underkastat sig det mänskliga herravalde . i Y

f. Vll!ftilmrllsf.kf Wild-"efilmtilvt-V 

En mOder. Gripande verklighetsdrama.
En -ung akta man har sin moder hos sig i sitt hem. Detta ar dock emot hans hustrus
vilja,I som ej kan förlika sig med ordningen. För att återställa den husliga friden ser sonen sig slut-
ligen nödsakad att tillsaga modern att lämna hans hem. Med -ltungt hjärta lämnar hon sin sons hus.
Efter någon tid" insjuknar den unge mannen i tyfus. vMen hans hustru. för vilken anblicken-
av den lidande mannen kännes tungande, undviker honom så mycket som möjlig. Nu. först saknar
han sin ömma moder riktigt. t f - k v
, Men, när denna erhåller kännedom om sin sons svära sjukdom, glömmer-hon allt
sei-ade och skyndar lill honom. Genom hennes kärleksfulla vård tillfrisknar sonen snart.
Nu först uppskatta de båda unga tillfullo,vardet av ett modershjarta och kanna sig lyck-
liga över att få behålla henne hos sig. "

det. pas-

  

Stort historlskt skådespel från .Iulius Caesars tid. Hela bilden konstnärligt kolorerad.

 

 

I Trolovning hos galler-na. -e- De båda rivalerna. W Förraderiet. -e Caesars-lager. - Alecia
intages. w- Ve de besegrade. - Caesars triumf. e.- En hjältes död.

Hos galler-na råder den seden yatt hövdingens dotter sjalv väljer sin make. Den .första sce-V
nen visar oss galler-na samlade runt de förlovades bord. Hon håller enligt deras plagsed en bägare
i handen5 och ger den åt Vertingtorix. Dennes rival utmanar för-bittrad den lycklige. Vercingtorix
besegrar sin motståndare, men skänker honom livet för att ej genom ett mord fördystra det lyckliga
minnet av sin förlovningsdag. .

. Men den besegrade svär att hamnas och gaf att erbjuda Caesar sina tjänster. Han lovar
denne att föra den romerska bären .till 1gallernas läger. I - i I -

Framför.1 Alecia. Romarna, ditförda av förradare, anlända till Alccia och bemaktiga sig
efter en häftig strid staden. f

Ve de besegrade! De besegrade galler-na -defilera framför Caesar och överlämna sig åt ho-

nom. Vercingtorix anländer på Isin stridshäst till Caesars läger och kastar för sin besegrares fötter

l sitt spjuthsin hjälm, fsitt svärd och sin sköld. Några soldater binda honom och föra bort honom

under hopens hån. k j .I
Hjaltens död. I sitt fängelse avvaktar Vercingtorix döden. Hans gemål lyckas komma in.

Hon kastar sig i hans armar och harpå. följer en rörande scen-av, kärlek och förtvivlan. I den för-

tvivlade kvinnans åsyn göra soldaterna sin plikt och mörda hjälten. 

En "furz-szfàlrå på än Waåacaf .i

Zleffor-eskh scenerzier. 1

Bör ses av riffa nafaråbsågråare!

Ett glatt sällskap beslutar göra sig en glad dxag och begiver sig i detta syfte till den nar-
belagna, storslagna ön, där de, då. vägarna omöjliggör-a andra fortskaffningsmedel, engagera bärare,
som transportera dem omkring till öns sevärdheter i ett slags hangmattor, tydligen ganska bekväma.

Det går i god fart uppför och utför bergsstigarna, över broar och-forsar, förbi heta källor,
och andra naturmärkvördigheter. i -

När herrskapet går på" visit harJohanna
. mottagning. i

-- Den roligaste bild Som på länge utkommit.

När herrskapet "ar borta passar Johanna på att taga mot sin Kalle, inlanterist och reservist.

Han låter sig husets läckerheter val smaka och går så Win i salongen för att i lugn och ro
njuta av en kopp kaffe då . . . plingelingeling. Det ringer på tamburklockan och i förskräckelsen
tappar han koppen. Johanna skyndar utom sig av förskräckelse att låsa in honom i badrummet och
går att öppna.

Johanna tycker mycket om 1infanteriet men försmår
den nye besökande är dragonen Kask. Snart har Jokanna alldeles glömt bort sin infanterist och
Kask är nu den som spelar herre ri huset, men då, o öde, ringer det igen. i

Nu äro goda råd dyra. Men det ar ej lång tid att tänka efter), utan Kask får göra sin
företrädare sällskap i badrummet, där denne under sin fångenskap roat sig med att undersöka den
för honom helt nya och underliga inredningen och passat på. att taga sig ett litet bad. Han söker
nu förgäves stänga kranarna, när dragonen kommer insattande, och båda rulla om varandra på det
något fuktiga golvet, där herrn och frun, som blivit ditlockade av bullret, "helt förvånade finna de

 

, båda bålda krigsmannen inbegripna i en vild batalj.

 

.  Förstklassig pianomusik.
- Biljettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
i För vuxna 25-öre, för barn 10 öre.

Halmstad l9l0,  Vl(uehlerrs Alzfzillenetr.1

 

fördenskull alldeles ej kavalleriet -- q

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain