#3108: Biorama

H

2.

o I l & l ; i

I -El Köpmansgatan TT-
PROGRAM. .

SöndagenI d. 16 Okt. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

 

1Eforsazocrqmz uppvzänzhgar.

moforfàbfan. z" monaco.

. Nänniskoapan Moritz.

Apa eller människa, utförande sina glänsande tricks som skola väcka förvåning hos alla.

 

 

 

 

 

 

.ln ...I lllll IIIII -I II- lIII.lll-.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
- O
..- III-Ill.IIIIIIIII-III.III-III...lIIIIIIIIll-IIIIIIIIIIIIIIIFIII.

.1 f 0 M, o
De sma flnjtspelurne.

l en 1fattig hydda i Italien lever en stackars änka. Hon ser ingen annan
utväg än att sända ut de små att i främmande länder söka sitt uppehälle med flöjt-
spel och sång. Den förste de små flöjtspelarne möta på sin vandring ut i livet är
en präst, och följda av hans välsignelser vandra de tappert vidare mot okända öden.
En ambulerande musiker tar dem under sitt beskydd och alla tre ströva från stad
till stad under söderns himmel, överallt lskördande berömmelse och pengar. Snart
kunna vära små flöitspelare med en sparadstyver återvända hem, där glädjen står
högt i tak när modern med sina små gossar återffår hemmets forna glädje och välstånd.

.QivIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIII .III-lll...-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..
mm i -.-.-.- I

 

IQ.
Illillllllwlllll-I-- --

 

 

I
IIIIWIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I..

 

En ung flickas roman.

I Fängslande skådespel.

l. I det lyckliga hemmet. 2. En oväntad besökare. 3. Lockad till staden.
4. Livet i världsstaden. 5. Bortstött. 6. Overgiven och hemlös söker Anna en
tillflyktsort. 7. l kyrkan. 8. En vän i nöden. 9. Prästen äterför den förlorade
till hennes föräldrar. . i

.Resa på Gottland. så.
Vackerlnaturloild. f i.

När Haris gär till Greta.

Dräplig skälmtbild.

förstklassig pianomusik. äf-

Biljettprisernzi till dessa föreställningar äro på. alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn1 lO öre.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Aecidenstryckerli

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain