#3107: Biorama

BIORAM

"E Köpmansgatan -
, PROGRAM.

Söndagen d. 9 Okt. kl. 3.10, 4.10 e. rn.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

 

 

Zoologiska trädgården i Köpenhamn.
; Synnerligen vällyckad bildserie.

En envis älskare. Oerhört komisk.

Ja har härmed äran att anhålla om Er dotters hand.

u in herre, jag är envis, Ni skall alltid finna mig i Er väg anhållande om Er dotters
hand. Lucien Crampon". f

Herr Orampon anhåller om fröken Amanda Koketts hand, men får korgen. Han låter lik-
väl icke avskräcka sig, utan uppenbarar sig för sin. hulda sköna faders ansikte vid alla möjliga och
omöjliga tillfällen . . . som brevbäraren, som bär breven till honom, som kyparen, som passar upp
honom på. restauranten, som kusken, som kör för honom i droskan, som portier på. hotellet och för
varje gång har han på läpparna sitt: "Jag har den äran anhålla om Er fröken dotters hand".

Slutligen en dag kastar den ursinnige fadern unge Crampon ut genom fönstret och rusar
iväg ut, men han gär förbi under fönstret just i samma ögonblick, som den ihärdige friaren faller
ner alldeles lagom för att upprepa sin gamla bön.

Och då. kastar fadern, som är rädd för att han börjar bli tokig, dottern i Grampons armar
. . . Amor vimit omnia.

lLlNDANSAREN-S DOTTER.

Gripande skildring ur livet.

En ung sprätt är förälskad i en ung cirkusflicka av ovanlig skönhet. Fadern, som är lin-
dansare, vakar med-svartsjuk omsorg över Sin dotter och förhindrar upprepade gånger de älskandes
sammanträffande.

Han stänger in henne och sätter som vakt en artist av sitt eget sällskap. Men älskaren,
som är färdig att våga allt för att nå föremålet för sin passion, nalkas vagnen med ljudlösa steg och
lyckas genom fönstret kasta in ett paket med manskläder och en biljett, där han ber om ett möte
på. ett värdshus i närheten. Den vaktande har emellertid sett allt, och skyndar att underrätta fadern,
som, utom sig av raseri, lejer en lönmördare, som skall sticka ned förför-aren, när han kommer till
mötesplatsen. .

Uslingen, som åtagit sig uppdraget, gömmer sig i trappan till värdshuset och kastar sig
över och dödar en elegant ung man, som kommer och knackar på. dörren. DärpåJ gömmer han liket
iett täcke och bär det till fadern, som blottar ansiktet och - 0, fasa! - upptäcker, att det är hans
egen dotter, som mördaren, bedragen av manskläderna, stött ner i mörkret.

E- AMoRs FYRA PILAR. få:

Vacker konstnärligt kolorerad films.

 

 

Juno, äktenskapets gudinna, sänder från Olympens .toppar Cupido till jorden för att införa "

kärleken bland jordens barn och mildra deras hårda sinnen.

Den lille guden, livets och ungdomens herre, uppfyller samvetsgrannt sitt ärende och
skjuter sina grymma och ljuvaI pilar i de dödligas hjärtan, men vänder sig med förakt från dem,
vilkas kinder åren ha vissnat och vilkas hår tiden blekt Å så. vänder han åter till Olympen.

Italienska vattenfall. ,

Storslagna naturscenerien

I tjänst hos akrobaier..

Stor skrattsuccés

Hos bröderna. Patenlair kan man icke taga ett enda steg utan fara  liv och lemmar.3-De
ha just skaffat sig en ny jungfru, som de dressera på. sitt lilla sätt; hon får11 först lära sig konsten

att taga bort en duk från ett bord utan att någon av sakerna. som finnas på. detsammahruhbas, että

bädda en säng genom en följd av konststycken och att sopa golvet genom kullerbyttor. l

Jungfrun gör verkligen samvetsgranna försök att vara sina herrar till lags, och om hon i

också. stöter på några svårigheter, då, hon skall gå på händerna med benen i taket så. är det desto
bättre för henne att ordna möblerna huller om buller. När hennes herrar märka den väldiga förödel-
Sen, tar jungfrun till flykten och en vild jakt efter henne börjas genom hela våningen. Till slut
blir den skyldiga fasttagen i ,ett skåp, och det hela får en värdig avslutning genom akrobater-nas
mästerliga konstfärdighet.

 

. ä förstklassig pianomusik. 
Biljettpriserna till dessa föreställningar yäro på alla platser:
Förlvuxna 25 öre, för barn TO öre.

 

Halmstad 1rem, P. Kuàhlàrs blunda-mi.P I

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain