#3100: Biorama

:13 femma

KÖPMHNSGHTHN
Bästa och elegantaste Biografteater

program lo- rLOkt.

1. FLYGVECKAN I STOCK-
HOLM.

Tisdagens stora tävlan mellan Cederström o Svendsen.
En bild som alla bör se.

ocKsÄ EN MEDALJTÄVLAN
2, elIer Mycket onödigt besvär.

Humoristisk framställning i åtskilliga tablåer.

 

 

 

 

 

Express från Paris. Säsongens finastey
nyhet.
3I Konstfilm. Kolorerad.

MESSALINA.

Historiskt drama från gamla Rom
efter Plinius d. ä., iscensatt av Zecce och Andréani
Överlägset spe"at av artister fran Comedie Franaaise.

 

 

 

 

 

4. SALONIKI.

En intressant turkisk stad.

5. DET MYsTISKA sKÅPET.
Skämtblld.

H-STÅD 1910 P, KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain