#3097: Biorama

f afvlnge.

 

ärva-E Köpmansgatan E-
PROGRAM. . ,
Söndagen d. 11 Sent. kl. 3.10, lm e. m.

=--= Vinter i äpreewald.

En vacker naturbild.

En szm  lusfgàllåQll. "Underbart vackert kolcrerad.

Kära Agnes!

För att tvinga din far att lämna sitt samtycke, ämnarjag enlevera dig.

Släpp ned ett lakan genom
fönstret och jag skall komma och hämta dig.

Horace.

För att rädda henne fråny en enträgen beundrare låter man inspärra en ung backfisch på femton vårar
i ett kloster. -

Men den nu ensam vordne älskar-en ställer nu i sällskap med sina kamrater till en fruktansvärd oreda
här i klostrets helg och beslutar att enlevera den unga kvinnan. Lyckligtvis bliva dock de skyldiga ertappade
på bär gärning och fadren ger äntligen vika för den unge mannens trofasta kärlek, och giva de båda unga
sin välsignelse.

v Film diArt Paris.
Han söker glömska.

Denna bild är inspelad av franska artister med cdrldsrylzte.
Huvudrollen utföres av den berömde skådespelaren Herr Marié vid Isle de Odéon-Teatern i :Pai-is.
Madame!

MEr skönhet har gjort ett djupt intryck pä mig. Om Ni blott vill det, kan  skäiika Eder den mäst
lysande ställning. Jag väntar Eder i morgon vid strandhotellet".

I Biarritz, dit den berömde mälaren Jean Marly begivit sig för att med sin fru tillbringa sommaren,
träffar han en dag händelsevisl pä en gammal vän och kamrat från akademien, och snart ha de bäda vännerna
upplivat sina gamla minnen och besluta sig för att gemensamt fördriva de tråkiga sommarmånaderna.

Snart börjar kamraten emellertid, dels emedan han redan är intagen i den unga. kvinnan, och dels e-
medan han ej har något annat för sig, för tillfället kul-tisera vännens hustru och upprullar för hennes bländande
ögon det ena mer lysande framtidspcrspektivet än det andra...

Rak och spänstig med paletten i handen stör .lean Marly en dag ute pä en idyllisk plats i Biarritzy
omgivningar och gör med rask hand utkast av den kringliggande nejden, som med sin skönhet helt fängslat hans
sinne "och alldeles kommit honom att glömma hans hustrus tråkiga humör. När han  gjort skissen färdig vän-
der han sig mot sin följeslagerska - men hon är försvunnen. I gräset bredvid tältstolen hittar han endast en
biljett. som gör allt tydligtJ för honom...

i Ensam med sin djupa sorg, förtvivlad och utan en tanke på sin yttre människa irrar Jean Marly nu
omkring i landsbygden för att söka glömma det förflutna. Naturens skönhet och livets fägring omkring honom
kan ej mer som fordom tända glöden i hans konstnär-sshine och som en dröm drag-er han-vägarna fram. Han
stannar vid ett värdshus, beställer en flaska champagne och börjar kurtisera uppasserskau. Angorna av det lätta
vinet stiga honom åt huvudet, hans bröst vidgas och blickarna gltinsa -- ähl cin-det, vore glömskan, som kom-
mer nul- Men plötsligt tycker han sig so sin hustru sitta bredvid sig med ett hänleende och som en vansinnig
rusar han upp och flyr sin väg. Han flyr, men förgäves. Over-allt ser han henne nu, henne och honom, och
lämna de honom ett ögonblicks lugn, är det blott- för att väcka honom ur hans tillfälliga dvala.

En sista syn, än värre, än mera fasansfull än den föregående, rågar mät-tet. Han tycker-.sig se sin
hustru, brölloppsklädd gå. fram vid sidan av den falske vännenI och kasta åt honom, den eländige til garen vid
vägkanten, en skär-v. Det blir för mycket - A med ett anskri faller han död till marken. Det äri yrenéerna
och Biarritz1 förtjusande omgivningar som detta. .kärleksdrama utsipelats och den imposanta natur-skönheten bi-
drager väsentligt till detsammas artistiska värde.

Mexkanska armen.

Militarbllcler från Amerika. ,
.Aven republiken Mexiko i Nordamerikas sydligaste armé, ganska aktningsvärd istyrka för övrigt.
Vi se en del av densamma under en större mannöver, vi se officer-arna. vid sina kikare och avståndsbedömnings-
instrument, vi se artilleri avbröstat och under eldgivuing, vi få vara. med om en synnerligen intressant broslag-
nine" o.  v.
21

Konstnärlig kinematografbild.

Generalens fästmö. nerna-l iwmlsk.

L"Min käre bror. Som  har något viktigt att omtala, ber jag dig besöka mig med din hustru och
Bombardo F. d. General"
General Bombardo sammakallar sin familj för att tillkännage sitt förestående giftermål med baronncs-
san Kélémoche. Men stopp! Hans brorson Kalle vill gärna ärvalhonom, och medan hans föräldrar missnöjda
dra sig tillbaka, o"ömmer han sig bakom ett drapperi och uppgör eny stridsplau. f

Under det Karlsson, den trogne kalfaktorn, blankar generations skor, passar Kalle på. och fyller kängor-
na med papper. Gener-elen lyckas efter upprepade försök att fåy dem på sig, men de klämma ohyggligt. Lin-
kande anländer han, följd av Karlsson, till sin älskades bostad. På. vägen har han måst taga av sig sina
kängor men mäste nu trots den olidliga smärtanäter taga dem pä  Kalle har smugit sig efter och göm-
mer sig bakom baronessans fåtölj och sätter en metkrok fäst vid ett snöre uti hennes peruk. I det ögonblick
som generalen med en storartad gest överräcker buketten, drar Kalle i buketten och peruan försvinner . . . . .

Den förskräckte gener-altan flyr så fort hans onda fötter tillåta honom, och baronnessan finner det lämp-
ligast att få ett svimningsanfall.

Kalle kommer liksom händelsevis till platsen, tar av generalen skorna, undersöker dem noga . . .
finner papperstussarna. I

din son.

. och
G-eneralen vänder då sin vrede mot Karlsson och lovar att Kalle skall bliva hans enda

Förstlclassig pianomusik.

lliliettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 Örc, för barn 10 öre.

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain