#3096: Biorama

l OR M A

(nktiebolaget Svenska Biolgrafteatern.)
I alla hänseenden bästa och QIanntastQ Biografteater.

Före-visningar öv levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e." m.
Söndagar jämvàl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser.

PROGRAM
fr. o. im. den 8. t. o. m. den il September.

1, Vid den rysk-persiska gränsen.

Vacker och intressant naturbild.

 

 

 

 

jConsttiIm. i Drama. Konstiilm.

. Y Faderns uppodring.

2- Undersökningsdomaren Herden, som var särdeles skicklig i sitt yrke, kände sigisedan någ-
ra dagar något opassande. Han plägades dag efter dag av huvudvärk. En jätteprocess, vari han
var den ledande, tog hela hans tid i anspråk och uppjagade hans redan förut hårt ansträngda nerver
ännu mer. Han arbetade oförtröttat, ty han ville ha processen klar före en förestående förlovning

i mellan hans dotter och en ung officer av förnäm familj. för att. då ostörd glädja sig ät sina barns
lycka. Förlovningsdagen närmar sig mer och mer, men lilerden faller allt som oftast i yrsel på
1 grund av det ansträngande tankearbetet. Hans kolleger förmana honom att ej över-anstränga sig.
Förlovningsdagen är inne. Efter högtidligheten drar sig Hei-den tillbaka till sitt rum, där vansinnet
bryter ut. Han vänder upp ooh ner på allt som finns inne i rummet och sjunker därefter uppskakad
tillsammans. Hans moder och maka komma tillstädes. De gripas av föl-skräckelse inför den syn som
möter dem. En läkare tillkallas, som ger den sjuke ett lugnande medel, varpå han insomnar. Mor-
gonen därpå är han återställd. Men då. han inträder i sitt rum och får se, hur han härjat dagen för-
ut blir han eftertänksam. "Får hans blivande svärson veta". funderar han, LLatt hans fästmö härstam-
mar från en vansinnig far, slår han upp förlovningen. Alltså uppoffra dig, du ölycklige fader". Han
skriver ett brev: uJag är ohjälpligt hemfallen åt vansinne. Hellre dör jag-jan att föranleda, att min
dotters förlovning brytes. Inbilla folk, att det skett av hjärtslag. Farväl för alltid. Eder fader!cc
Läkaren oeh makan komma i samma ögonblick och vilja in. De höra Hei-den falla omkull. nHan
har tagit in gift. Dörren brytes upp. Den dödes maka uppger höga jänimerrop. Men läkaren, som
fått syn på brevet,X förstår hela sammanhanget. Han utskrifver en dödsattest . . . "hjärtslagtä Fa-
miljehemligheten får ingen veta om. Dottern får alldrig veta, vilken påkostande själv-uppoffring
hennes fader gjort för henne.

 

 

 

 

:f- Vid kvarnen. --- ,

3 1Drama av Roudés.
o Huvudrollerna utföras av:
Mille Duc . . . . . . . . Ivid Theatre Sarah Bernhardt.
Mr Deneubourg . . . . . . ,,
Mr Karl . . . . . . . . . Odéon.
JlIr Botuens . . . . . . . Folies Bergeres.
1. Lantlig idyll. 2. Ulanerna komma. S. Inkvarteringi kvarnen. el. Under kärlekens bann.
5. Vid kvarndamrnon. 6. Ett ödesdigert rendez-vous. 7. Inför upptäckten. 8. Epilog.

U 77 71

i

I den eviga Vårens land. Kinematograliifärger av Pathé Fréres.

4. I den exotiskt yppiga grönskan av väldiga trad och prunkande blommor skymta. några för-
skrämda hindar fram och i den genomskinliga sjön simma de heliga sköldpaddorna under det neek-
rosor med blad så stora att en man ledigt kan taga plats på dem, och vita lotusblommor sträcka
sina kalkar upp över den spegelblanka ytan. Och som en värdig bakgrund till det hela se vi vul-
kanen Smeros höja sin eldsprutande hjässa högt över molnen.

.Den uppdragna klockan.

Dråplig humoresk.

Nytt program Måndagen den 12 September.

Förstklassig Musik.

 R d Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
f Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910, P. Kuehlers Aceidenstryekeri

I

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain