#3094: Biorama

0 Ii A  

[Hktiebulaget Svenska Biogrufteutern.
I alla hänseenden bästa oqh elegantaste Biografteater.

i Förevisninger av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser.

PROGRAM ,
fr. o. rn.- den 19 t. o. m. den 21 September.

1. Spanskt militärliv.

leliga, omvaxlande krigsbllder.

Det är rörliga, intressanta bilder, som här upprullas för älskad-aren. Spansk militär av oli-
ka vapenslag, iklädd vackra uniformer och anförd av statliga officerare, åtro på. marsch, leka krig,
leva lager-liv o. s. v. Man får åse en rekrytering i Madrid, man ser konung Alfonso, saker och trygg
a en eldig springare, i spetsen för generalstaben, trupperna svära lanan trohet, varefter en efter en
kyssa fanau, o. s. v. Och slutligen defilerar armén förbi den kungliga tribunen, dar drottning Ena
och hennes barn hälsa trupperna.

Det ligger någonting friskt och hurtigt över dessa bilder, vilka böra ses av var och en som
intresserar sig för militärV och friluftsliv. e

Under Spaniens sol!

i De älskliga husdjuren!-
2- Nagra drag ur Nrattans liv.

.Lu-F i W-J
Konsfflm. I Konstjäm.

3. 66Intet är som väntans tider66

, . Iåetagande vacker kärleksidvll. ,
Amors roll utföres av Lilla Sdiiier vill Sarah Bernlnrditezitern i Paris."

Det  den evigt unga sagan om två. människöbarn, som träffats av karleksgudens pil.
Men han ar fattig och hon den rike bondens dotter. Med hån blir han avvisad. Då. låter Amor
minnen från ungdomstiden dyka upp i den gamles hjärta. Bevekt för denne få. de unga varandra,
och under gammau står bröllopet. Liten Amor är sjalv marskalk, och med rosor strör han de lyck-
liges nya hem. Hans varv ar har förbi, och skalmsk smyger han sig bort på. tå .  . .

 

 

l. "Jag är Amor jag".

.  , , i , 8. Amor h"itlper. H 13. Karleksguden själv som
2" ggàäeåsgàläfifåbdgläåågäad 9. MinnenJ från svunna ung- marskalk.
ll åvå människobmn " I domsdar. let. Till det nya hemmet.
5" Pilen har träffat i 10. Den gamles välsignelse. 15.  blomster-gård.
 Hm; den Piké 100th11 ll. Amors kttrleksvisa. 16. Och makter-galen sjöng och
7- 7" gl i I? , . k " 12. Och bröllopet stod i fröjd. lyckan log - -à -.
. i. ocuiat hopp. I I .

TIL I -4-1

Stor fest hos sultanen av Solo.

4 Intressanta uaturbrlder.

0 Vi förflyttas till fjärran världsdel. Den mäktige saltanen av Solo giver en. stor fest.
"Först tåg-ar sultanens brokiga armé ut till festplatsen, följd av snltauens heder-svakt, företrttdd av
klingande musik. Följa så prinsarne vid hovet, omgivna av sina uppvaktande, samt hovdamerna..
Vi se slutligen sultanen trada ut ur sitt palats vid presidentens arm, ätföljd av europeiska myndig-
heter. Den officiella mottagningen tager därefter sin början, var-under trupperna avgiva dånande
saluter. Med anledning av festligheten får folket mottaga rikliga gåvor, bestående av matvaror,
frukter m. m. Sedan festligheten så är slutad, avreser presidenten i galaspann. Filmen avslutas
med pilgrimsfard till moskén. Vart tolfte år promenerar sultanen till fots på slottets stora gård.

Blondins eral. Genomkomisk bild.

5 Vår man, som i hemmet läser om den stora belöning, som tillfaller- den person, som lyckas

0 ga över Niagara på en ståltråd. beslutar sig för att försöka. sin lycka, Han påbörjar sina övningar
hemma, menI blir genast körd på dörren av sin manhaftiga hustru, som icke vill ha allt bohaget
sönderslaget. Försöken upprepas undan för undan ute på gatorna och åstadkommer mycken för-
argelse ochVV förföljelse. För att undkomma sina för-följare klättrar han upp för en hus-vä. g, där han
fortsätter med sina övningar pål telefontrådarne. Snart ramlar han dock ned mittiblan sina offer
och får så grundligt med smörj, att han troligen tappar lusten för vidare övningar på. linan.

Alla måste skratta.

 

Nytt program Torsdagen den 22 September.

förstklassig Musik.
 n. Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: -1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker med rabatt.

 

Halmsrad 1910 I P. KuehlersI Aceideustryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain