#3087: Biorama

310140sz

KÖPMHNSGHTHN
Bästa och elegantaste Biografteater

program 3 - g th.

1. CAMBODGISKA DANSER.

Utförda av kung Sisowaths dan-
ser-skor. Intressanta och under-
bara natur-bilder. - H -- --

2. OCTAVE ÄR MODIG.
Djurtämjare för I att få en fäst-
mö. Rolig och oförarglig. I; :2"

3. BRUSSA.

De hundra moskeernas stad.

 

"cl .-
4. PA KARLEKENS ALTARE

Drama ur emigrantlivet
Spännande värklighetsbild.

 

 

5. Dr. SMIDTS AUTOMAT.
En alltför lyckad uppfinning. En
särdeles munter bild.    

H-STAD 1910 P. KUCHLERS TR,

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain