#3086: Biorama

.  lllolnllll Q

[nktiehoiaget Svenska Bingrafteutern.) .
I alla hänseenden bästa oqh QngantastQ Biografteater.

llnewmnnger av kwendefbdder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser.

xJPnoGnAllll
fr. o. m. den 15 t. o. den 18 September. i

c.

 

 

j i Svensk nyhet!
1. Baoortslw mo 1110112.
i Mycket intressanta bilderjrain den beryktade badorten vid Kullen.

Kullen har alltid varit en kär tillflyktsort för turister och på senare åren fått en viss bety-
.delse genom det kontinentala badliv som iltvecklas vid dess fot vid badorten Mölle. Våra bilder
1 giva: en god föreställning om detta friluftsliv såväl i vatten som på land. i

n n u n n -vl
f n Ir i n n n: ui 1
y- a

5

 

 

 

 

 

Högintressant aktuell nyhet:I

Tibets Dalaiy Lama på .qylrt
1 I i Ankomsan lill Darjeeling på gränsen mellan Tibet nell

V1brittisk-indiska området. - f v LL

Den heliga flyktingen nalkas indiska omradet. 

Dalai Lanlas Stora eskort av asiater. Ä

Tilletaner samlas för att välkmnnarllalai Lama. f

llamas bagage ankommer till Darjeelings utkanter.

Festtaget för Dalai Lama efter llans flykt fran Tibell: Fanbäräre, musik, präster, rökel-
sebärare, kyrkliga ämbetsmän. brittiska ämbetsmän, Lama och hans inhemska
eskort, en ofantlig mängd följeslagare. ,

ö. Minister och (liploinater pa väg1till elnottaganllel; hos engelska guvernören.

7. Första autentiska porträtt av Dalai Lama..

[El :P 1 1:: :1 :If :Iä är! -
Under Gerlbalolls fana. i
3, Spärlrianlile,y bistår-:iska1 bilder1 från italienska frihetskriget.

En ung soldat i bourbonernas armé hänföresfav berättelserna om Garibaldis segrar, 0121111
rymmer ur sin tjänst för att i stället strida under den sagolike hjältens fanor.

1 Hans fästmö tages i förhör i bourbonernas läger, men hon vägrar bestämt att giva nåocra
som helst upplysningar om rymlingep. Man är justibetälnkt på yatt arkebusera henne, då helt ovän-
tat Gal-ibaldis armé stormar fram och befriar henne. Vid åsynen av den käcke generalen övergå
bonrbonernas soldater till f-rihetsskaran. f

Jr
lr
lr
u

Ail


ll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Gharcotexpeditionen mot Sydpolen

 
   
      

 

 

Mycket intressanta bilder från doktor
Chairqots mångomtallade färd mot syd-
plolen1 f med fartyget "Pourquoi-pas". I
l. "Penrquoi-pas",löper av stapelniS:t Male. 4. Bland 1ismassor.
2. Avresan fran Havre.

15. Övervintring i den eviga isens land.
3. Mot Sydpelen. l i

ö. Pingviner.

 

 

Vi

Den nye generalen. llnmol-esk.

Nytt program Måndagen den 19 September.

Förstklassig Musik.
 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a!p1ats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
"r i - Barn:I 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.l
i Kupongböcker med rabatt. 1 x

 

Halmstad 1910 P. Kuehlcrs Aceidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain