#3085: Biorama

lllRÅMA

-r-El KöpmansgatanQ
PROGRAM.

Söndagen d. 4 Sept. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

Zoologiska trädgården i Frankfurt
i am Main.

En synnerligen intressant bild.
En aosTÅkAnE.
Wåffre faffzjg än Ojeåerfzy.

Wacäer flipffafanåe 51200.

Hjärtat låter ej tvinga sig. Förr tager hjälten i vår berättelse en fattig flicka
och kämpar sigh vid hennes sida fram genom livet, än han gifter sig med den kär-
lekslösa rika unga dam, som hans föräldrar utvalt åt honom. Förhållandet till för-
åldrarna bliver dock, genom hans lilla sons bemedling, åter gott, så att frid7 lycka
och hemtrevnad bilda slutet på denna tilltalande bild.

Frimärkssamlingen. i
Elegant kolorerad.

Kon-ina från alla världens hörn passera frimärkena revy på en skärm, och
förevisas av infödde dansare, som utföra sina respektive nationaldanser.

Strålar oeh Skuggor.

En sällsynt vacker naturbild av Medelhavet, på vilken solnedgången såväl
som månens uppgång bliva uppförda.

l. Den avtagande dagen. 2.501nedgången. 3. De sista strålarne.
första skuggorna. 5. Skymningens timma. 6. l silvervitt månsken.

Genom Paris på 1 timme eler Resebyrån
Hleten". -

Att bese en världsstad sådan som Paris på 1 timme, isynnerhet när det
sker med apostlahästarna och icke pr automobil - se där något nytt!

Den -lycklige uppfinnaren av denna metod är resebyrån aBliXtem i Paris.
Man ser hur resande stanna framför byråns annonser och därpå i stora skaror ström-
ma till byrån. Så tager en förare den elektriska apparaten på ryggen, de resande
taga varandra i hand, föraren trycker på en knapp i apparaten - och det båri väg
med vindens hastighet. .

På få minuter se de resande alla sevärdheter i Paris och även frukosten
expedieras med samma svindlande hast.

Halvdöda av utmattning komma de resande tillbaka till byrån med sin förare.
De ha fått nog av Paris och ha knappast krafter att släpa sig ned till bangården.

" Ala måste se denna genomroliga bild!

A

4. De

år: Förstklassig pianomusik. å

Biljettpriserna till dessa föreställningar "aro på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn tO-öre.

Hahn-th 1910, P. Kuchlers Aeoidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain