#3081: Biorama

BIORHIllH

KÖDmällSQöIäll

Stadens bästa och eleganiasie biografieaier.
i Från och med Torsdagen den 25 Augusti uppföres

Säsongens största suoeesnummer.

Civilisationens obesegrade fiende

Illllll VITA SLAVHANllllLN

Internationellt socialt samhällsskådespel i 40 avdelningar.

Upprörd i Köpenhamn 287 och i Malmö 88 gånger för fulla hus.

Första hel-föreställnings-skådespel som blivit uppfört i Halmstad.

Wanååhgen är förfagä fiff Efocäjofm 0916 Eonåon.

 

l. I det änkla men ordentliga hemmet. 21. Upphunna.
2. En lockande annons. 22. Striden på landsvägen.
3. På Hotel Royal i Stockholm. 23. Tillbaka till fångenskapen.
4. Kontraktet underskrives. 24. Annas far på kontoret för Föreningen av den
5. Avresan från Stockholm. vita slavhandelns bekämpande.
6. l London. 25. Agenterna rådslå.
7. Det mystiska huset. 26. Scotland Yard får meddelande från Stockholm.
8. Ensam och hjälplös. 27. Georg övertalar privatdetektiven till ett sista
9. Föräldrarna bli oroliga över att inte höra något försök.
från Anna. 28. På Scotland Yard.
10. Georg vinner i lotteriet och reser för att upp- 29. Polisen gör förberedande undersökningar.
söka Anna. . 30. Undersökningar i det mystiska huset.
ll. I Hyde Park. 31. Anna föres ombord å tlodångaren.
12. Hos privatdetektiven. 32. Polisen får ett viktigt meddelande.
13. En resultatlös efterforskning. 33. Åter på spår. v
14. Georg igenkänner slavagenten. 34. En strid på öppen sjö.
15. På spåret. 35. Slavhandlarna överrumplas och infångas.
16. En afton i det mystiska huset. 36. Befrielsen. Anna i Georgs armar.
17. Mötet med Anna. 37. Scotland Yards goda fångst föres bort.
18. Flykten. 38. Avskedet med detektiven.

19. Flykten upptäckes. 39. Få våg till Stockholm.
20. Kapplöpning mellan Cab och automobil. 40. Ater i hemmet hos sina kära.

=-- Förevisningar kl. 6,l0, 1,l0, 8,l0 och 9,l0 e. m.
OBS! Emittenten:fantasin: Biljettpriserna de vanliga.
Utförlig beskrivning fås i biljettluckan till 5 öre pr st.

A.-B. Svenska Biografteatern har ensamrätt till denna bilds uppförande i
Sverige, undantagandes Malmö och Stockholm.

Halmstad 1910, P. Kuchlers Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain