#3080: Biorama

BIORÅMÅ

Köpmansgatan
Bästa och elegantaste Biografteatcr
Program l-4 Sept

1. Telegram! Bild för dagen!
JÄTTEBRANDEN Ä UTSTÄLLNING-
EN I BRUSSEL.

En av världens största eldsvådor.

2. FÅGELDRESSYR,
Stol-artade uppvisningar.

 

 

 

3. Konstfilm. Edisonfilm.

Speldemonens offer.

 

 

 

4. FISKODLING, FORELLER.
Ett Vintressant studium från fiskerihus-
hållningsområdeb.

5. EN ROMANTISK FLIOKA
Komisk scen av Max Linder.

H-STAD 1910 P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain