#3078: Biorama

:BI-amma

KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
[Megnmn 18 Åpnt-i th

1. Etna brinner! Expressnyliot!
VULKANUTBROTTET PA. ETNA.

En utmärkt illustration till tidning-
arnas dagliga. meddelande om den för-
skräcklig-a lavaström som framvältrar
ur den väldiga vulkaner] på Sicilien
och likt en glödande flod förstör allt
som finnes i (less väg.

Ett inpmlerande imturskàdespel.

 

2. Storslagen nyhet. Konstfilm.

JUDITH,

Israels barns räddare.

 

3. Från opel-ans värld:
TOREADORIVIARSCHEN.
ur op. "Carmen".
Solo och kör.
(Iliarmant sång-bild

i. DET NYA TROLLHÄTTAN.
Synnerligen intressant nyhet ur vår
bildserie "Sverige runtu.

 

 

5. SOLDAT FÖR SIN KÄRLEKS
SKULL.
Max Linder åter i farten.
Vlenemrolig humoresk.

 

H-STRD. 1910 P. KUCHLEPS TI?4

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain