#3077: Biorama

ffgzbmma

[KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
program z g - z 7 Åpril

1. En bild av rent vetenskapligt in-
trässe.
KINEMATOGKAFERING AV
MIKROSKOPISKA DJUR.
Jinbriisseväckande experiment utlörcla
å Pathé Fréres laboratorium under
ledning av Dir Commender] i Paris.
Enastående kinematografbild.

HERO.

2. En grekisk kärlekssaga.
Stol-slagen bildserie med motiv ur
Sehillers bekanta ballad om
"HERO och LEANDERLL

 

 

Levande och sjungande bild på svenska,
 ROSA GRUNBERG.

upptr. och ysjunger i Dollarprinsessan.

 

4. STOCKHOLM.
Briljanta bilder från Wien Sköna syn-
der-skenu i sommarskrud.

 

.,. EN oFÖRo-LOMMELIG ÅKTUR
eller MODISTENS sKÅMT.

Tokroligt skämtnummer.

 

H-STÄD. 1910 P4 KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain