#3076: Biorama

:giame

KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
program 11-14 Åpril

1. FIOLTILLVERKARENS KONST.

Mycket intressant för alla musikvänner.

 

 

 

GLEOPATRA
2. EGYPTENS DROTTNING.
Stoi-slagen konstfilm i färger.

Iscensättningon av F. Zecca och
A. Andreani.

 

 

 

BIOFON. NYTT.
FLIC F LAC.
Musikaliska. clowner.
4. VENEDIG OCH DESS
MONUMENT.
MODETS OFFER eller
DEN STORA MAGNETEN.

En dråpligt rolig illustration till
hattnålarnas historia.

på

91

H-STÅD. 1910 P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain