#3074: Biorama

:giamlrm

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Biografteater
Dmgnm 14-17 Åpn

1. STOBM. lGolfe de Gaseogne".
Över-väldigande vackra stol-mbilder.

 

i) Sensationell nyhet.

m mamman från Infeking.

Ett 10-årsminne.
[ftomordentligt spännande krigsbilder
från. striden mellan beer och engels-
män.

 

.91. Sjung-ande bilder på svenska.
"FRIHETSBRÖDERNA"
Fiorellas entrésång
framställd Och sjunan av
ROSA GRUNBERG.
Parisa-nyhet. Parisernyhet.

4. I TRA-PEZEN.
Enastående prestationer.

Väckcr beundran hos alla.
5, SKOMAKARENS HÄMND.

Komisk scen.

H-STÄD. 1910 P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain