#3073: Biorama

fffgzbmma

KÖPMH NseATAN
Bästa och olegantaste Biografteater

program 2. - 4 lVioj

1. UR SILKESMASKENS LIV.
Utmärkt intressant serie.

 

 

 

2- P Y G M A L I O N.
Mytologisk konstfilm i färger.

 

 

 

3. Levande och sjungande bild:
serie V

"Greven av Luxemburg"

sådan operetten framställts å Neues
Operetten-Theater i Berlin.
iLiri, liri, lariä
Solist: Fritz Werner.

4. ETT BRÖLLOP I ALGIEB.
Synnerligen intressant verklighebsbild.

5. EN OLYCKSDAG.
Dråplig skämtbild.

 

 

HISTÅD. 1910 P. KUCHLEES TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain