#3070: Biorama

:Ålbrama

MÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
program 1 4 - l 7 lVlars
1. VINTERSPURT I AMERIKA.

Friskt vinterliv.

 

Societé du Film (lArt.
Nytt kinenmtografiskt konstverk.
2. MUREN. Efter Balzurs roman.
Synnerligen fängslande stycke.

 

Våra, samiska artister i ord och bild.
Så. (ilperettdivan ROSA GRvaBIDRfl
uppträder och ung-or
U.FICK ME UP"
lir operettcn rFlickoi-na Jackson".
En bilrl av sprudlande liv och
skiilmskt behag.
fl. llålS. Krnnlwinsens :LV .Belgien

skolskepp för fattiga fiskar-barn.
 SITLÄLXTIONENS HERRE.

Muntrzttirinsuummcr i ett flertal av-
(lelningar.

H-STÅD 1910. P. KUCHLERS TR-

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain