#3069: Biorama

:1313201724

KÖPMHNSGATAN

Bästa och eIegantaste Biografteater
DYOglUIH l 7l I  iVidYS

Under Österns sol.
1. ETT BESÖK I SHANGHVAI.
Vackra livfuiia tavlor från staden
vid den kinesiska östersjön.

2. MODE RSKÄ RLEK. Dramatisk.

 

Levande och sjungande blid på svenska
3. FADERULLANKVARTETTEN.
Mycket rolig.

 

.4. En: besök i
ANTVVERPENS ZOULOGISKA
TRÄDGÅRD.
Kincmatogrufii färger av Pathé Frérös.

 LEHMANN PÅ BAL.

Storartad humorsk.

H-STAD 1910. P. KUCHLEFS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain