#3068: Biorama

:giamma

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Biografteater

Drogfdn] ZO-ZZ MÖHÅS

Intressant svensk nyhet!
LIVET OMBORD PÅ SVENSKA
FLOTTANS PANSARBÅTAR.

Präktiga milibårbilder.
2. KREATURSRÖVARNA FRÅN
TEXAS.
Spännande stenericr. Inspelad av äkta
cowboys.

H

 

Från sccncns vill-id i sång och bild.
Serie H
"LHGBPL ACPI, DU SONNENSUHE IN"
8. Marsch-terzett ur
"Gl-even av Luxemburg",
Framstihld av Lisa XVuisn, (Jen-l Bach-
mann och Julius Sachs vid Ncucs
(i)pel-etten-Thcater i Berlin.

 

4. En natnrbild av sällsynta-skönhet in
H Å VETS MAJ ESFAT.
5. GEURG  TILL SKOLAN.

Mycket rolig.

H-.ETAIJ 19l0. P. KJSÅLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain