#3066: Biorama

:12 mmsz

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Biografteater
program z -5 - Lö Mars
1. JPÅLTMANOVER INORRLAND.

En serie vällyckadc bilder.
-. YED EKG ÄLLNlNG-.
Gripande drama.

v

 

 

På fler-as begäran
Tfppsccndeviickamlc biofonnyhet
35. Lohars nya operett
Grev-en av Luxemburg.
Sådan den spelas på Neues Operetten-
tlmatcrn i Berlin.
EE Första serien äå
Raul-t har inlagt protest mot bildens
uppförande i Stockholm.

 

 

4. DET GAMLA ROUEN.
KÄRLEKENS KOMEDI

eller
RLOOKANS HEMLIGHET.
Komisk scen av H. de Gorsse.

H-STAD 1910. P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain