#3065: Biorama

fgzbmma

KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
program 4;Ö Åpril

1. MINNEN FRÅN VÄSTKUSTEN,
DESS KLIPPOR OCH. SKÄR.
Högst intressanta och Vackra bilder från
en sommarresa utefter Västkusten.

 

 

Amerikansk nyhet.
2. KÄRLEKSDRYCKEN.
Stor komedi i 33 akter. Medryckande
ecli briljant inspelad.

 

8. GREVEN AV LUXEMBURG.
Senaste serie nr den berömda Operetten.
"Er geht links, Sie geht rechts.u
Duett av Mizzi VVirth Och Fritz Werner
Vid Neues Operetten-Theater iBerlin,.
47. EN FÄRD PÅ DEN VACKRA

sJON LUZER, seHWEIZ.
5. HÄMNDEN Än LJUV.
Skämt.

H-STÄID. 1910 P. KUCHLEII TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain