#3064: Biorama

ggzbmma

KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biograftoater
program I 1-1; Åpril
1. Svenska bilder:
ÖSTGÖTA-NATUR.
Snapshots från Östergötland.
Konstfilm. Konstfilm.
Greven av Nerval.
Historiskt, drama från skräckväldets
2. dagar i Frankrike.
Spännande.

 

 

 

Våra sceniska artister i sång Och bild.
Oskar Bergström i sitt glansnmnmer
3.  jag var prins utav Arkadien".
ur op. "Orpheusf
Från egen atelier.

 

 

 

4-L SARDINFISKE.

5. EN KRITISK BELÄGENHET.
Komedi av Ugo Palena..
M unter handling och briljant spel.

H-STÅD, 1910 P4 KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain