#3063: Biorama

BIORAMA

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Biografteater
L)H3gfdml 13-l6 Lil

1. GRISEBÄDERNA.

Det svensk-norska4 tvistefröet, som
nyligen fått Sin lyckliga lösning.

2, AFTONKLOCKAN
Historiskt drama från Cromwells tid.

 

3A Lovande och sjung-ande bild:
ROSA GRUNBERG-
uppträder och sjunger
FISKARVALSEN.

 

4. GENOM EGYPTI LAND.

En underbar reseskildring i bilder,
tagna på andra sidan om den vanliga
turistvägen och därför sällsport intres-
sant.

5. PETTER PÅ TEATERN.
Ett glatt intel-memo.

H-STRD 1910, P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain