#3062: Biorama

w

BIORAMA

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Biografteater

program l 7-19 Jan.
Angel-en "Janes" strandllinv.

a Tåudden rid Marstrand.
Haveristen på grundet. Dyk-are under

arbete, Lasten lossas. Ombord å bei-gnings-
ringarna LAHarald" och "Viking". De stora
pumparna. nJames" akterdäck.

Bör ses av alla.
I. .III- I

 

Xyntknmmen storslagen Koliutfllm

. Kmneliadamen eller Margnerite Gantier.

Drama av Alexander Dumas d. y.

Spelet av Romateaterns förnämsta artister.
.Inu.lll-lll..-:lillan-lllllllllll
Sjungande bilder på svenska,

Våra populäraste artister på biografduken.
NYTT! Skådespelaren NYTT!
CARL BARCKLI ND
uppträder och Sjunger

Minnen fràn Boston-klubben.
Inspelad och utförd ä A. B. Svenska Bio-
grafteaterns atelier i Kristianstad.

Elektriska järnvägen från Martigny
till Chamonix.

Nya. bilder ej att förvexla med förut
visade under liknande namn.

När vännen Petter blev bokhàllare.
Stor-armad humoresk.

H-STAD 1910. P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain