#3061: Biorama

:giamma

KOPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Biografteater
DlOgllel 14 -Zö Jdn.
Aktuell nyhet.

FURST ITOS LIKFÄRD

1- Unoniord-entligt intresqanta bilder från
den på Korea mördade japanska fursth Itos
Overväldigandol asiatiskt .ståt högtidlighàll-
na begravning i Tokio.

TROGEN KÄRLEK.

Verkningsfull, gripande bild.

 

 

 

 

Levande och sjungande bild:
2-3. Upptråldamle av truppen
"Ara Zebra och Vom"
Storslagna prestationer.
 BÖLJELEK 
4. Hänförande liavsstudier från Belle Iles
kust, Frankrike.
Den förälskade cirkusartisten.
Mycket rolig.

5.

PPSTAD 1910. F. KUCHLERS TR-

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain