#3060: Biorama

3.

4

ggmmlrm

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Bioygrafteater
program z 7 f 50 lan.
MYRANS LIV:

Dennay enastående bild illustrerar det
(lag-liga livet i ett dylikt myr-samhälle.

 

 

 

 

l HAVETS DJUP eller
DET SJUNKANDE SLOTTET
Stor-slagen, kolorerad bildserie.
Bioramas stora nyhet.
Levande och sjungande bild på svenska
"SJÖRÖVAREN G"
Stort bataljnummer med
Op. sång. Oscar Bergström som solist.
GENOM KANADA.
Sällsynt fängslande och vacker bild-

.samling- från en resa. med Canadian

Express-j ärnväioren
. . b .

STARKE LEHMAN eller

KAMPEN OM EN MATTA
Upptåg och spektakel i en mängd

tokroliga omgångar.

H-STAD 1910, P. KUCNLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain