#3057: Biorama

BIORAMA

KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
Dlinglel 20-23 Jdn.
Jägarliv i polarisen.

Pà isbjörnsjakt i Norra Isliavet.
Verklighetsbiid av största intresse.
1. I polarhavet. 2. Isbiörnar i sikte. 3. Jä-
garne draga åstad. 4. Oga mot öga, 5. Ett
lyckat skott. 6, Bytet föresonibnrd, 7. Björn-

ungarna tagas till fånga.
Amerikansk konstfilm.
FADERSHJARTAT

En bild med spännande dramatisw hand-
ling Vuri Newyorks förnämsta skådespelare
medverka.

Sjungande bilder på svenska,
Våra populäraste artister på biografduken.
NYTT! Skådespelaren NYTT!
CARL BARCKLIND
uppträder och sjunger
Minnen från Bustvn-klubben.

Inspelad och utförd ä A. B. Svenska Bio-
grafteaterns atelier i Kristianstad.

Tobaksindustri pà Sunda-öarna
I Synnerligen instruktiv bild.
Kineniatografi 1 färger av Pathé Fréres.
Den nppfinningsrike skräddaren.
Mycket rolig-

 

H-STAD 1910. P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain