#3055: Biorama

i

  rinna

vid Köpmansgatan.
[nktieholaget Svenska Biografteatern.)
l alla hänseendqn bästa och elegantastq Biografteatqr.

IFotovisninger dv levande 1bilder i

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.l
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser.

PROGRAM
fr. o. rn. .den 19 t. o. rn. den 21 Augusti.

BOY-SCOUTS.

f Stockholms Boy-scouts klubbensvövningar i Stockholmstrakten. ,
En intressant bild för alla. Bör ses av alla Halmstadspojlear.

"Boy-scouts" är dagens lösen över nästan hela den civiliserade världen; dessa tvåy ord hava
gått ut som ett fältrop för en ny ungdomsrörelse, vilken synes äga den största samlings- oeh livs-
kraft. Dess syfte är att göra gossar ur alla samhällsklasser till praktiskt dugliga, i arbetet pålitliga,
samhället trogna, ädelt tänkande och kännande individer. Man vill bygga på den hos pojkar inne-
boende känslan för det rätta, goda och sanna.

Vår bild visar Stockholmspojkar ute i fält sysselsatta med spanings- och patruleringstjänst,
signalering, rapportföring m. m. och man märker tydligt med Vilken entusiasm de omfatta de ganska
krävande uppgifterna. -

e små japanskorna.

Kinematografi i färger av Pathé Fràl-es.

Denna scen, som så innerligt avspeglar det japanska livet synes mästaren som ett levande
sammandrag ur Pierre Lotis fulländade österländska skildring "fru Krysantemum". Vår lilla japan-
ska har nyss emottagit en inbjudan från sin väninna fröken Oyama och häller påy att göra toalett i
det hon tar på. sig en förtjusande klädning. Under tiden gör sig värdinnan redo att emottaga sin
gäst och fäster på sitt huvud en strålande vacker diadem. varpå hon ägnar sin omsorg ät ett av
de små dvärgträd, som varje örikets dotter har i sin ägo. Slutligen kommer den lilla väninnan och
efter ett ömt möte företaga de unga damerna en spatsertur i den blomsterströdda trädgården, varpå
de slå. sig ned vid tebordet till vilket serveras syltade frukter, som de behändigt föra till munnen
med tillhjälp av små pinnar. Och  dukar man av, idyllen är slut. .

 

I II
v.Ill-llllllllnllllll I..-- "b

 

 

 

 

 

 

 

:. -- P   "a
.I .I
:: - . --
g: Konstfilm. Film de Art.
Il
:: I S I .= II
II I
-- abmskornas bortrovande -
.I I
.I I l
.I
i: . . ..
i Entorslagen nyhet i farger.
l .. .. . .. . . 0
E Huvudrollerna utforda av foljande bemarkta italienska skadespelare:
E Romulus, Roms grundläggare  ..................... .. Giro Galvani. H
= Aaron, sabinerfolkets konung ......................... .. Carlo Dux. H
: Tdtius, Acrons efterföljare ............................ .f G-astoni Monaldi. H
:I Emilia, Aer-Ons genial ................................... .. oioaide de Mai-ia. 1"
H Tarpeia, citadellvaktens dotter ...................... .. Anna Pasquinelli. i
EE Romulus har grundlagt Rom och söker förmå sabinerfolkets kvinnor att gifta
: sig med hans män. Mött med han, låter han vid en fäst röva bort dem, I en envig
= fäller så Romulus sabinerkonungen Acron, vars maka han rövat. Dennes efterträdare
Tatius, lyckas genom Tarpeias förräderi intränga i Rom7 då sabinskorna, som fått sina
nya herrar kära, kasta sig mellan de stridande och åvägabringa fred.
1. Roms grundläggning. 9. Förräderskan.
.- 2. Budet till sahinerna. 10. Sabinerna vid Roms port.
I. 3. Romulus gästabud. 11. Tai-peias dryck.
4. Offret till gndarne. 12. På nattlig strat.
5, Sabinskornas bortrövande. 13. Förräderskans lön.
6. Sabinerkungen utmanar Romulus. I 14. Romarnes strid.
7. Romulus seger. 15. Sabinskorna. som fredsmäklare. :I
8. Kvinnornas vekllagan. :1:
III
.I
b --.Il-.IIII .IIII....IIII-.IIIHIIIIHIII-...IIIIII-III::
n "I" ln- - lll-l.

Utanför Rom.

Intressanta strövtåg genom de beryktade Pontiska sumpmarkerna
med deras egenartade folk och djurliv. f

FÅRF ÅRS IPERUK. Skämt.

Nytt program Måndagenv den 22 Augusti.
Förstklassig Musik. i

 ö. Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
. Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre,

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910, P. Kuchlers Aecidenstryckcri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain