#3054: Biorama

1.

2.

J-

Illullllllluuluilillllll...Intill-III."

4

 

vid Köpmansgatan.1
[Hktieholaget Svenska äiugrafteatern.)
I alla hänseendqn bästa othelegantastq Biograftqatqr.

Förevisnirigor av levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.

Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e m. efterl särskiltrutvalt program och billigare entrepriser.

PRO G RAM
fr. o. m. den 22 t.1.o rn. den 24 Augusti.

eff- kungugf Even.

r i Hänfövrande scenerier från det italienska kungaslottet Casertas världsi-
berömda sköna park med dess storartade vattenkonster och konstverk, såda-

na som Dianas i jagt, Venus vid badet m. fl.
Caserta är beläget strax utanför Neapel.

lel-:Ts sANNING.

I)

i 1 0 o o , i

Ned lyxtag till Revi eran.
Två småttingar utföra huvudrollen på ett sätt, som kommer att väcka förvåning.

Uppe i en liten vindskammare finna vi två små barn jämrande  av hunger och
köld. Deras moder vill icke höra deras klagorop utan stöter dem från sig. Då kommer
fadern hem, och rädda gömma de sigI båda i ett hörn av rummet. Utan orsak går han
bort och slår denn och nar de inte svara på hans frågor,stöter han dena ut på gatan.
Fritz hostar oupphörligt och systern går därför med honom till en läkare. Denne sager
att han borde resa till Revieran emedan han var mycket blodfattig. Läkaren giver ho-
nom en flaska medicin och l mark. Men utkomna på. gatan tappar Fritz flaskan, vars
innehåh rinner ut. ledsna må.de nu båda två. klen Greta hutarrnod och gårined
Fritz till järnvägsstationen och begär en biljett till Nizza samt räcker fram sin mark.
låtar får hon emellertid det svaret att hon inte kunde komma till Nizza för en mark.
Ater stor förtvivlan. Men Greta är uppfinningsrik. Hon får syn på. lyxtåget. Vilket
skall gå till Nizza och begiver sigI med Fritz till bagagevagnen i vilken de gå upp. Har
gömma de sig bland bagaget och dörren stängas om dem. Fritz hostar fortfarande, men
tack vare systerns ornsorg insoninar han snart Så.fara de nnot södern. Gteta ser ge-
nom nyckelhålet landskapen ila förbi, och slutligen komma de till Nizza. Men då de
skola gå av tåget bliva de ertappade av en polis, vilken dock genast frigiver dem. Nu
irra de hungrande omkring på gatorna och veta icke vad de skola taga sig till. Då.
konnna de Ullen sun bhnnmnrpadg vanhån en hene konnnerxned blonnnori handen
Dessa vill han giva en dam som går framför honom, men denna kastar dem för hans
fötter. Greta tager upp dem och snart se vi henne handla med blommor. Hon är myc-
ket sparsam och Fritz hämtar sig märkbart. Efter ett halvår finna vi henne som inne-
havare av en god bhnnsunhandel f

Ovanlig biografbild. Alla måste se den. Säsongens mest intressanta hbild.

I

1
8

v n

Briljanta scenerier från 1alphöjder och dalar.

I havealperna.

DEN stRTsjUKA Dockan.

Komiskq trickfilm.

Nytt program Tors-dagen den 25 Augusti.
i Förstklassig Musik. .
 1 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
4 - Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öreIV 3:e plats 15 öre.
I Kupongböcker med rabatt.

III-IIII.III..IIIII.III-IIIIII-EIIIIIIIBIQIIIIIIIIWIIIIBBIEEE!

III-IIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIII-IIIBIIII.IIIIII-II-IIIIIIIIIIIIIIE

.hiaESEEEEIEIIQBI?GEBIIQEEEIIIIEQIIIHIIIII

 

Helmand 1910. P. Kuchlers Accirlenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain