#3052: Biorama

:13 mmmà

KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
Dloglodlll lO -l 3 MC! TS
l. Ny, intressant naturbilrl.
HEMMA HOS LEO TOLSTOY.
OBS! Ej att förvexla med förut viszul
bild med liknande namn.
2, VÄGEN TILL PARADISET.
.Myckut Vacker och tilltalande bild.

 

 

1. En varietéflickas roman.

 

 

Uppseonrloväckunde biol-onuyliet.
4. Lehars nya opel-ett
Greven av Luxemburg.
Saltlan den Spelas på Neues Operetton-
tliontern i Berlin.
gg Första serien EE
Ranft har inlagt protest mot bilclons
uppförande i Stockholm.
5. GENOM AUDES FLODDAL.
Härliga naturscenerier.
6. FRU LEHMAN GÖR I
VÅLGÖRENHET.
Skämt i fleraJ avdelningar.

III-STAD 1910, P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain