#3051: Biorama

:131ersz

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Biografteater

program 7 - i o Åpril

1. Svenska bilder:
RONNEYBY MED OMGIVNINGAR.

Från egen atelier.

 

 

 

Sverige åt svenskarne!
Ny jättefilm från egen atelier.
Fänrik Ståls sägner.
2. Efter Runeberg.
Mästerligt, Lidstrogen iseensättning.
1. Hos den gamle fänriken.
2. Minnen från flydda. dar.
3. Kriget bryter ut.
4. Björneborgarnes marsch.
5. Den första skärmytslingen.
(5. Molnets broder.
7. Torpflickan.
8. Sandels.
S). Döbeln vid Juutas.
10. Sven Duva.
11. Sägnernas skald Johan Ludvig
Runeberg.

 

 

 

Biofon. Nytt!
3. SPISKROKSVALSEN

(lansad av Skådespelare Herr Victor
Sonnander och Fru Stassa Wahlgren

vid Södra Teatern i Stockholm.
Dråplig bild
Inspelad å egen atelier.
4. PAULA PETERS MED SINA
DRESSERADE DJUR.
5. EN TRAGISK BRÖLLOPSDAG.
Muntra. episoder.

H-STAD. 1910 P. KUCHLERS TI.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain