#3050: Biorama

fgzbrama

KÖPMHNSGATAN

Bästa och eiegantaste Biografteater

program 28 Febr.-1 Mars

Svenska bilder.
1. EN soMMARDAG PA NÄÄS.
Från egen atelier.

 

 

1. LIVETS POESI.

Storslaan allegorisk framställning.

 

 

Levande och sjungande bild:

z-s. :1le MARMOFONKONSTNÄR

 

4. TRAPETSKONSTNÄRINNAN
"FRÖKEN FRANCOYS.

 

5. NÄR VÄNNEN PETTER FICK
VATTUSKRAOK.
Mycket rolig.

H-STÅD 1910, P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain