#3049: Biorama

:jgzbmma

KÖPMHNsGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater

DlOglUm 3-6 IVIOTS
Storslagen verklighetsbiid. c
l. ENGELSKA FLOTTAN PA
THEMSEN.

(Vil-iginaifotos av största sevärdhet.

 

2. Sverige åt Svenskarna.
Kinomatograilsk jiittefilm iscensatt och lu-
spulad av svensk firma.

Det kända folkskådespciet:
VÄRMLÄNDINGARNE.

Bilden, som iir utgång-en från Aktiebola-
get Svenska Biografteaterns atelier i Kris-
tianstad, mäter i längd 1,401) fotH och iir
den första film som blivit inspelad in-erige

 

 

 

es. FRÅN MOLUOKERNA.
Stol-slagen naturmålning i färger från
den vackra ögruppen iSbilia Oceanen.
4. PAPPA OCH FLUGPAPPERET.
En myckety rolig historia där två näpna småt-

tingar utföra huvudroll erna.

H-STAD 1910. P. KUCHLERS TR-

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain