#3048: Biorama

KÖPMHNSGATAN
Bästa och elegantaste Bipgrafteater
program 7-9 him:

Öxpress. Express.

1. (I)YERSVÄMNIN RXRNA I PARIS.
Älärinnde scmior från de översvåimurade

stadsdelar-nas ovanliga, Lkgutuiiv".

 

"2. Å I" H Å, Nuniidernas (ii-ottningx
Ett helt kaifiefwul, prisbelönta på kinnmn-
Logi-ufutståilliiiugon i Miiunu. såsom ent ki-
iwiiiurograliskt mästerverk, framr-:La r denna
liild i en iiibLiHs Oannd fotografisk skönheb.

 

Sjung-ande bilder på svenska:

E). TÅNTIS SIfIRENLXI).
inspelad på Tuuterrostnurangeii i

Kristiunstzul.

 

ki. Ef GULDGRI,v VA I AUUTRALI EN
Synnerlian intressanta bildar från den stf)-
rn guldgrnvuu vid Graham Town i NyuSyd-
Vanes, Australien.

 

5. PETTER-S ELDSLÄCKNINGS-
APPARÅT. Stor skrattsuccés.

 

H-STAD 1910. P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain