#3047: Biorama

:giamma

KÖPMFHNSGATAN

Bästa och Megantaste Biografteater
DYngdm -5 -6 luöbf.
1. AMRSTRAND.

Några intressanta motlv från en :Lv v11-
m luchunuhluste badurher.

 

 

 

2. FILMEN SOM SÅNNINGSVITTNE

Uppswnxduväckzmdu dramath bild.

 

 

 

3. Bim-annas stora nyhet.
Luvnndo och sjungande bilder på svenskn.
(JLITNTENS SVA RMOD.
Inspelad :lv (ihlntsångarnc Edberg och
Wyummmn.

 

4. FÄGLA RNA IV NNFURLIVET.

Kinvnmtografi i färg-01" av Pathé Fröres.

 

 D IGN IMPIU )YIHEHA D11]
KAMMARJ UNG FRUN.

Knmisk scen av Prince.

 

H-bTAD HHU. P. KUCl-ILERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain