#3046: Biorama

giamma

KÖPMHNSGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
DFOQRWH] l O - l "5 FCIJI".

 

l. STRÖVTAG GENOM SKANE.

Intressant. Vacker.
lÅ lMulniö och Lund.  Det idyll. 

Falsterbo. 3. I Börringe. 4. På botlil .

 Skänslm lmrregfirdnr o il slott: Sknlmrwö.

Trolle-Ljnrighy mull den bei rn itrullslzcnnn

saint hornotz, pipan nf-li kyl-Klier Qin. 0. Vill

Alnarp. 7. l. Helsingborg. B. Sofukälllnn.
Från egen ntclier.

  
  

 
     

 

 

i-Änicriknnsk konstlilln,
2. GENOM LIVETS BRÅNNINUÅH.
Ovanligt Våll insI F-lad bild. som gör ett
gripnnlie intryck på, .inkl-länen.
ha
L-wmlde och sjungande bilder på svoimkn.
25- CARL BARCKLIND
uppträder och sjunger rid linnliklavnr 0:1
visa nr v
Lars Anders ofli .Inn Anders
Oemotstiindligt (lråplig billl.
xxzzh
-l-. MONrIlSEHRÅT Yll) BAVRUELUXÅ
Härliga iizltnrscenoricr.
5. MANNEN MEI) LlKlllUKNARNlC.
Skämt.

 

 

 

 

[lf-STAD [910, F. KUCHLEES TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain