#3043: Biorama

ffgzbmma

kÖPmHNsGATAN

Bästa och elegantaste Biografteater
DIAOglUm Z 4 - l 7 FClDI".

1. EN RESA GENOM ABRUZZERNA

Vacker naturbild.

 

Lyxfilm från Vit-cigi--ciph C10., Amerika.

2. LÅNGELOT och ELAINE.
Efter skulden sir Alfred Tennyssons

dikt "Kunglig idyll."

(ii-ivci-triiliad i praktfull iscensåittning.

 

33. Luxmifle och sjungande bild:
Ef AFTON .l ETT ZIGENARE-
LAGER.

Synnerligen lyckad bild.
llcn världsberömda milstcifsimmm-skam
Pi. MISS ANNETTE KELLERMAN.
Ny håll-lig bild, ej att förvexla med
tidigare visade bilder med Samma. namn
5. KostPiaN ATT VL!me EN
Mmm MAN.

H-STÅD 1910. P. KUCHLERS TR.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain