#3035: Biorama

Bi 

.E Köpmansgatan.
PROGRAM. .
Söndagen d. 13 Febr. kl. 3.10, 4.10 e. m.

OBS? Den billiga entréen (se nedan). 1, 

Palermo och dess omgivningar.

Praktfullt imponerande vyer.

1. 1. Mont Pellegrina. 2. Villa Taseas trädgårdar. 3. KunO-liO-a palatset. 4. Mont Reale.
5. Katedralen. 6. Kapucinermunkarnas katakomber. 7. Vio Alloro.  iiikörförsaljare. 9. Pretoria-
torget. 10. Oiaramella-pelare. I

I] En gudasaga. U

Stort, prakzlfullt kolorerat eiélztionsnummer.

2. En faun, som  älskare till Diana, visar sig i det höga graset och väcker, var han går
fram, de sovande nymferna. Men bredvid Diana sitter en .ung gud och spelar guitarr, under det
gndinnan låter  sövas av de harmoniska tonerna. Ursinnigt störtar sig faunen över rivalen och
slår ihjäl honom. Diana blir förtvivlad, men lyckligtvis uppenbarar  Kupido, karleksguden, och
ger henne en trolldr-yek, tack vare Vilken den unge guden snart återföres till livet. Nymferna har
under tiden tagit fast faunen och placerat honom under en förhaxad fontän, som snart förvandlar
honom till sten.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

  
  
   

Levande och sjungande bilder på svenska.

Carl Barcklind.

uppträder och sjunger vid handklaver en bondvisa ur

Lars Anders och lan Anders.
Oemotst-åndligt dråplig bild. m

   

 

 

 

Bianö Cowboys och Inbianer.

Inhiansk hämnd I Ytterst spännunöe.
4. Två cowboys nedskjuta en stackars indiangosse, som ej kunnat motstå fres-

telsen att dricka deras aeldvattem. Men innan han utandas sin sistasuck, hinner
han dock omtala händelsen för sin stam, som svar att hämnas.

Rödskinnen begiva sig genast på jakt efter mördarna och tack vare sin utom-
ordentliga list och förslagenhet hinna dc snart upp dem varpå de taga dem till
fånga, kasta in dem i en berggrotta och röka dem där.

Ett förfärligt straff, men det var dock ej grymmare än det mord som de
bada uslingarna nyligen begått på det stackars barnet.

En färd uppför Nilen.

5 Vi passera de gamla ruinerna af fornegyptiska städer längs flodens stränder, och få. har en
0 livlig föreställning om de gamla Faraonernas valde.
l. Nildeltat. 2. Storartat panorama över Nilfloden med dess segelfartyg och ångbåtar. 
En beduinkaravan på marsch. 4. Panorama över "LuxorEL (det gamla Thebe) och det stora templet.
5. Den fruktbara Nildalen, som översvämmas av Nilen varje år emellan juli och oktober, och blir
dalen hat-igenom mycket fruktbar. G. En arabkaravan. 7. Nilen i mansken.

6 Två kineSeYS besök ariS. Mycket skrattretande.

Två av det "Himmelska riketsLL söner komme till Paris för att även lära känna denna stora
stad. llttröttade vilja de satta sig på en jordvall, men finna denna upptagen av en sjåare. Utan
krus gripa de tag i honom, kasta ned honom och satta sig. Sjåaren beslutar att hamnas, och binder
hemligen samman de båda gulansiktenas hån-flator. De båda kineserna råka häl-igenom i den största
förvirring. De springa av alla krafter och komma så, situationer, som kunna förmå den allvarligaste
människa att skratta. Genom sammanbindningen riva de ned allt som kommer i dai-as  såsom
lyktor, anslagstavlor, skorstenar m. m. Slutligen bliva de fast vid skopan till en lyftkran. De dragas
upp i luften, men härvid slitas flator-na från huvudet. l vild flykt jaga de skalperade stackarna,v
till nal-maste järnvägsstation för att fortast möjlig återvända till Peking. De hava fått nog av Paris.

esseäe- 
Förstklassig pianomusik.

Billjettprisema till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre7 för barn 10 Öre.
Hama-telnr. KUoHLnRs Acciaalsn-yckéä

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain